Niedziela, 16 maja 2021

imieniny: Andrzeja, Jędrzeja, Adama

RSS

Reprezentanci Platformy, KOD-u i inni apelują o rozwiązanie stowarzyszenia Duma i Nowoczesność

22.01.2018 13:00 | 7 komentarzy | mak

- Apelujemy o skorzystanie z przysługujących staroście uprawnień i złożenie do sądu wniosku o rozwiązanie stowarzyszenia Duma i Nowoczesność - list o takiej treści zostanie przekazany dziś wodzisławskiemu staroście.

Reprezentanci Platformy, KOD-u i inni apelują o rozwiązanie stowarzyszenia Duma i Nowoczesność
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Do naszej redakcji wpłynął list, który zostanie przekazany dziś wodzisławskiemu staroście. List dotyczy skandalu z udziałem neonazistów w Wodzisławiu:

Szanowny Panie Starosto!

Od kilkudziesięciu godzin jesteśmy świadkami rosnącej fali oburzenia i potępienia faktów ujawnionych przez reporterów programu "Superwizjer" wyemitowanego w sobotni wieczór przez jedną ze stacji telewizyjnych.

Oburzenia i potępienia w pełni uzasadnionego. Okazuje się bowiem, iż na terenie naszego powiatu istnieje stowarzyszenie, którego działania są nie tylko wątpliwe moralnie i etycznie, ale które ocierają się o znamiona przestępstwa opisanego w art. 256 Kodeksu Karnego jak również, albo przede wszystkim w art. 13 Konstytucji RP. Warto zwrócić uwagę, że istnienie i rozwój tego stowarzyszenia wpisuje się w ostatnim czasie w rosnące w całej Polsce zjawisko rasizmu i ksenofobii.

Zarejestrowane przez kamerę obrazy z lasu w okolicach wodzisławskiej baszty, gdzie członkowie stowarzyszenia Duma i Nowoczesność „świętują” rocznicę urodzin jednego z dwóch najkrwawszych dyktatorów XX-wiecznej Europy, wychwalając przy tym ustój faszystowski zasługują na szczególne potępienie i zdecydowane działania organów państwowych i samorządowych.

To Starosta Powiatu jest organem nadzorującym działalność wszystkich stowarzyszeń i organizacji na terenie powiatu, dlatego wzywamy Pana Starostę do przeprowadzenia - zgodnie z art. 25 ustawy Prawo o stowarzyszeniach - kontroli w stowarzyszeniu Duma i Nowoczesność nr KRS 0000400463.

Jednocześnie, wobec ujawnionych  przez autorów reportażu działań członków tego stowarzyszenia, apelujemy o skorzystanie z przysługujących Staroście uprawnień wynikających z art. 28 i 29 wymienionej powyżej ustawy i złożenie do Sądu wniosku o rozwiązanie stowarzyszenia Duma i Nowoczesność.

W tych dniach obchodzimy 73-rocznicę przybycia do Wodzisławia największego na ziemiach polskich Marszu Śmierci. Marszu, w którym życie straciło ok 15 tysięcy osób Marszu, którego ostatnim przystankiem przed załadunkiem na wagony i wywóz do obozu koncentracyjnego była stacja kolejowa Wodzisław Śląski. Oto właśnie dowiadujemy się, że w nie dalekiej odległości od tej stacji mają miejsce wydarzenia, na które nigdy nie może być zgody i przyzwolenia naszej społeczności a ich uczestnicy muszą być pociągnięci do odpowiedzialności zgodnie z obowiązującym prawem.

Liczymy na zdecydowaną i stanowczą reakcję ze strony Pana Starosty na opisane fakty.

Sygnatariusze listu:

  • Krzysztof Dybiec (Nowoczesna)
  • Bronisław Karasek (Polskie Stronnictwo Ludowe)
  • Mieczysław Kieca (Platforma Obywatelska)
  • Marcin Lach (Komitet Obrony Demokracji)
  • Grzegorz Meisel (Inicjatywa Społeczna Jerusza)
  • Klaudia Zapalska (Sojusz Lewicy Demokratycznej, Forum Kobiet)