Piątek, 30 października 2020

imieniny: Zenobii, Przemysława, Edmunda

RSS

Jesiony znikną z gminy Rudnik

20.01.2018 13:00 | 2 komentarze | woj

Grzyb zaatakował jesiony. Jedynym sensownym sposobem walki z tą chorobą jest wycinka. Opowiadał o tym na sesji rady gminy w Rudniku Tomasz Pacia, zastępca nadleśniczego w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie.

Jesiony znikną z gminy Rudnik
Mapa obrazująca lasy z udziałem zainfekowanych jesionów
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

W ostatnich latach europejską populację jesiona wyniosłego i jawora zaatakował grzyb o nazwie Chalara fraxinea. Początkowe objawy tej choroby to zamieranie całych gałęzi, nekrozy na liściach, pniach i gałęziach, przedwczesne więdniecie liści i zamieranie korzeni. Rozwój choroby przebiega dynamicznie i zwykle idzie w parze z atakiem szkodników owadzich. Do ostatniego etapu choroby drzewo może zachować zielone liście, pomimo że korzenie uległy już znacznemu rozkładowi. W wyniku tego procesu chore drzewo może w każdej chwili się przewrócić, stwarzając śmiertelne zagrożenie.

Według przekazu T. Paci, na terenie Nadleśnictwa Rudy Raciborskie objawy chorobowe obserwowane są już w większości lasów z udziałem jesionów. Co można zrobić? Nie ma jednej skutecznej metody ochrony przed chorobą. Materiał zakaźny stanowią opadłe liście. W związku z tym jedyną drogą do ograniczania rozprzestrzeniania się sprawcy choroby jesionu byłoby całkowite wygrabianie i palenie opadłych liści, co w warunkach leśnych jest niemożliwe. Leśnicy podjęli więc decyzję o wycince zamierających drzew. W ciągu pięciu lat w ich miejsce posadzony zostanie nowy, wielogatunkowy las. Na terenach skąd zniknie jesion posadzone zostaną dęby, buki, wiązy, lipy i klony, które znajdą optymalne warunki do rozwoju na urodzajnych glebach.

Nadleśniczy zapewnił radnych, że wycinka drzew jest konieczna, tak z uwagi na bezpieczeństwo publiczne jak i potrzebę zachowania odpowiedniego stanu zdrowotnego lasu.

(woj)


W ramach inwentaryzacji przeprowadzonej w marcu 2017 r. przez pracowników terenowej Służby Leśnej masę drewna do pozyskania z zagrożonych zamarciem drzewostanów z udziałem jesiona i jawora oszacowano odpowiednio:

• Leśnictwo Ponięcice : 9 500 m3
• Leśnictwo Baborów : 740 m3

Plan prac związanych z przeprowadzeniem koniecznej wycinki drzew:

2017 r. – 5 200 m3
2018 r. – 4 000 m3
2019 r. – 1 040 m3