Niedziela, 18 kwietnia 2021

imieniny: Apoloniusza, Bogusławy, Gościsława

RSS

Śmieciowy horror w Lubomi - 18 zł od osoby?

09.01.2018 07:00 | 2 komentarze | mak

Gmina Lubomia ogłosiła przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Obowiązująca do tej pory umowa na wywóz śmieci dobiegała końca, więc kolejny wybór przedsiębiorcy był koniecznością. Zgodnie z warunkami przetargu nowa umowa miała obowiązywać przez 12 miesięcy, od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Śmieciowy horror w Lubomi - 18 zł od osoby?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Jeden chętny

Oferty można było składać do 21 grudnia ubiegłego roku. Zgodnie z przewidywaniami wpłynęła tylko jedna oferta (już wcześniej pisaliśmy o dziwnym zjawisku, które polega na tym, że firmy nie chcą wchodzić sobie w paradę). Ofertę złożyło przedsiębiorstwo Remondis, czyli to samo, które od lat odbiera śmieci od mieszkańców Lubomi.

Urzędnicy z Lubomi wyliczyli, że nowa stawka dla tych, którzy segregują śmieci, musiałaby wynosić aż 18 zł (przy braku segregacji jeszcze więcej).

Albo zaakceptować...

Stawka jest horrendalna, dlatego władze Lubomi zastanawiają się, co w tej sytuacji zrobić. Scenariusze są dwa. Pierwszy jest taki, że cena zostanie zaakceptowana, gmina podpisze umowę z firmą i mieszkańcy będą uiszczać po 18 zł za śmieci. Policzyliśmy, że w skali roku 4-osobowa rodzina musiałaby płacić za śmieci 864 zł. Dla porównania przy stawce 10 zł było to 480 zł.

...albo zmienić warunki

Drugi scenariusz - bardziej prawdopodobny - jest taki, że gmina unieważni przetarg i ogłosi nowy. Ale - co ważne - na nowych zasadach, czyli zmniejszy częstotliwość wywozów, bo tylko w ten sposób stawka może zmaleć. Przypomnijmy, że do tej pory zasady funkcjonowania gospodarki śmieciowej na terenie Lubomi były dla mieszkańców bardzo przyjazne. Odpady zmieszane odbierano 2 razy w miesiącu, odpady segregowane – co najmniej 1 raz w miesiącu, a odpady gromadzone w ramach zbiórki akcyjnej – 2 razy w roku. Do tego wykonawca musiał zapewnić pojemniki i worki. Teraz propozycja jest taka, by w czasie zimy pozostawić częstotliwość wywozu bez zmian, natomiast latem wywozić zmieszane raz w miesiącu.

Ludzie:

Czesław Burek

Czesław Burek

Wójt Gminy Lubomia