Poniedziałek, 17 czerwca 2019

imieniny: Laury, Alberta, Marcjana

RSS

Jestem mieszkańcem Wodzisławia. Na co idą moje podatki?

21.12.2017 14:27 | 0 komentarzy | mak

Wystarczy wpisać swoje miesięczne dochody, by w jednej chwili zobaczyć na co dokładnie przeznaczane są nasze podatki. - Od dzisiaj każdy mieszkaniec Wodzisławia otrzyma kompletną i przejrzystą informację w tym zakresie - zapewnia prezydent Mieczysław Kieca.

Jestem mieszkańcem Wodzisławia. Na co idą moje podatki?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Na stronie internetowej wodzisławskiego urzędu miasta właśnie uruchomiono zakładkę "Na co idą moje pieniądze?". Celem projektu jest prezentacja budżetu miasta i jego składowych. - Przyjmujemy punkt widzenia mieszkańca i pokazujemy, w jakim stopniu przyczynia się on do rozwoju swojego miasta, płacąc w nim podatki - informują twórcy serwisu. Przypominają też, że miasto dostaje zaledwie 37,53 proc. podatku dochodowego każdego z mieszkańców.

Twórcy serwisu wzięli pod uwagę wyłącznie podatek dochodowy od osób fizycznych i rozdzieli go proporcjonalnie do wszystkich kategorii wydatków z budżetu miasta. Dzięki temu dokładnie wiadomo, jaka część podatków danego mieszkańca trafia do poszczególnych kategorii budżetowych.

Sprawdziliśmy jak to działa. Dla przykładu wpisaliśmy miesięczny dochód mieszkańca brutto w wysokości 4 011,35 zł. Z przeliczenia wynika, że odprowadzony podatek to 109,67 zł miesięcznie. Ta pula rozdzielana jest na poszczególne kategorie budżetowe, np. 27,16 zł na oświatę i wychowanie, 21,58 zł na rodzinę, 13,25 zł na transport i łączność, 12,26 zł na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, 10,66 zł na obsługę mieszkańca.

Dane odzwierciedlają procentowy udział poszczególnych wydatków w skali całego budżetu. Prezentowane liczby są zaokrąglane do pełnych groszy. Oznacza to, że przy sumowaniu poszczczególnych podkategorii może dojść do sytuacji, w której suma podkategorii nie będzie równa sumie kategorii. Wynika to z zasad matematycznych zaokrąglania liczb.