Piątek, 19 października 2018

imieniny: Piotra, Pawła, Ziemowita

RSS

Prezydent Wodzisławia i inni samorządowcy przeciwko ograniczeniu wpływów z opłaty eksploatacyjnej

13.12.2017 13:59 | 5 komentarzy | mak

- Jako samorząd nie zgadzamy się na ograniczenie wpływów do budżetów śląskich gmin z tytułu opłaty eksploatacyjnej. To w skali roku miliony złotych, które zasilają budżety naszych gmin - ostrzega przed zmianami prezydent Wodzisławia Mieczysław Kieca.

Prezydent Wodzisławia i inni samorządowcy przeciwko ograniczeniu wpływów z opłaty eksploatacyjnej
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

W środę w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W posiedzeniu, jako przedstawiciel strony samorządowej, wziął udział prezydent Wodzisław Śląskiego Mieczysław Kieca. Jednym punktów obrad była informacja o projekcie ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej. Mieczysław Kieca zanegował część jej założeń.

Zapisy projektu wspomnianej ustawy mają mieć istotny wpływ na budżety samorządów w gminach górniczych. - Chodzi o wpływy z opłaty eksploatacyjnej, które są ważnym składnikiem budżetów wielu gmin mających na swoim terenie wyrobiska górnicze. To w skali roku miliony złotych, które zasilają budżety naszych gmin. Po wejściu w życie ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej wpływy te ulegną znacznemu obniżeniu. Pieniądze dotąd należne naszym śląskim społecznościom będą przekazywane gdzie indziej. To zwyczajnie krzywdzące dla mieszkańców Śląska – wyjaśnia prezydent Mieczysław Kieca.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej są dla gmin formą zadośćuczynienia za trudności czy degradację środowiska związaną z funkcjonowaniem kopalń. Gminy środki te przeznaczają m.in. na inwestycje podnoszące jakość życia ich mieszkańców. Mieczysław Kieca wyraził dziś w MSWiA protest w imieniu samorządów. - Uważam, że to działanie na szkodę mieszkańców gmin. Ustawa ta, efekty jej działania wpłyną na pogorszenie kondycji finansowej samorządów, odbiorą śląskim miastom i gminom znaczące pieniądze. Nie otrzymamy nic w zamian, To przełoży się na obniżenie standardu życia w naszych społecznościach. Odbierze nam możliwość podejmowania kolejnych, tak ważnych z punktu widzenia mieszkańców, inwestycji i działań na ich rzecz. Nie możemy się biernie zgadzać na takie kroki strony rządowej – mówi Mieczysław Kieca.

Wiceminister środowiska i Główny Geolog Kraju prof. Mariusz-Orion Jędysek negatywnie odniósł się do propozycji strony samorządowej. Nie wyraził chęci, by dalej w szczegółach skonsultować zapisy ustawy z zainteresowanymi środowiskami JST. Wobec twardego stanowiska Ministerstwa Środowiska w zakresie braku możliwości dalszych konsultacji KWRiST strona samorządowa wyraziła stanowisko negatywne do projektu ustawy i zapowiedziała dalsze kroki w ramach procesu legislacyjnego.

Ludzie:

Mieczysław Kieca

Mieczysław Kieca

Prezydent Wodzisławia Śl.