Sobota, 15 grudnia 2018

imieniny: Niny, Celiny, Krystiany

RSS

Młodzieżowa Rada ONZ

07.12.2017 07:10 | 0 komentarzy | kama

Na zaproszenie Powiatu Recklinghausen, który jest powiatem partnerskim w Niemczech, odbyła się wizyta studyjna młodzieży z Zespołu Szkół Technicznych i II Liceum Ogólnokształcącego w Wodzisławiu Śląskim.

Młodzieżowa Rada ONZ
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Dwunastu uczniów brało udział w obradach młodzieżowej Rady Organizacji Narodów Zjednoczonych, która została przygotowana przez Westfalską Szkołę Wyższą z siedzibą w Recklinghausen. Koordynatorem projektu z ramienia uczelni był prof. dr Andreas Müglich. Młodzież podczas warsztatów przygotowawczych poznała procedury obowiązujące w trakcie posiedzeń ONZ, a także strukturę i zakres działania tej organizacji. Każdemu z uczestników zostało przydzielone jedno państwo, którego został delegatem. Uczniowie wcielili się w rolę przedstawiciela danego kraju, poznali jego sytuację polityczno - ekonomiczną, zastanawiali się, z jakimi państwami warto zawrzeć sojusze. W trakcie debaty plenarnej przekonywali innych do swojego stanowiska i uzyskania poparcia w głosowaniu nad końcowymi rezolucjami. Wymagało to od nich zmysłu i taktu dyplomatycznego, umiejętności argumentowania i przekonywania do swoich racji, a także przełamywania barier związanych z przemawianiem przed szerokim gremium, gdyż w obradach brało udział ponad 70 uczestników z Niemiec, Łotwy i Polski. Obrady zostały zainicjowane przez Starostę Powiatu Recklinghausen Caya Süberkrüba, który powitał młodzież na sali plenarnej starostwa i życzył jej owocnych obrad. W trakcie sesji plenarnej i wcześniejszych warsztatów młodzież debatowała nad dwoma tematami: eliminacją pracy zarobkowej dzieci oraz edukacją w obszarach zniszczonych wojnami i konfliktami. Po dziesięciu godzinach debat i nieformalnych rozmów w języku angielskim, młodzież głosowała za przyjęciem rezolucji potępiającej pracę zarobkową dzieci i wsparciem finansowym krajów objętych wojnami i konfliktami. Konferencja zakończyła się wspólną kolacją, w trakcie której młodzież miała okazję wysłuchać koncertu lokalnej grupy rockowej.

W trakcie wizyty młodzież miała również możliwość poznania Centrum Zarządzania Kryzysowego w Recklinghausen, odwiedziła straż pożarną, zwiedziła miasto Dortmund, a także uczestniczyła w warsztatach muzycznych w Centrum Integracji Marl. Spotkanie zakończył turniej gry w kręgle.

Wizyta na długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestników, którzy nawiązali liczne przyjaźnie i znajomości, przełamali bariery językowe, poznali niemiecką kulturę, a przede wszystkim uczyli się odpowiedzialności za innych i postawy tolerancji wobec odmiennych nacji i przekonań.

/Materiay prasowe/