Wtorek, 11 maja 2021

imieniny: Igi, Miry, Lwa

RSS

Wicestarosta Kamiński do odwołania

15.11.2017 07:00 | 9 komentarzy | mak

Wszystko wskazuje na to, że na najbliżej sesji rady powiatu zostanie odwołany wicestarosta powiatu wodzisławskiego Grzegorz Kamiński. Samorządowiec podał się już do dymisji.

Wicestarosta Kamiński do odwołania
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Skarbówka przyjęła wyjaśnienia

Ustaliliśmy, że wicestarosta Grzegorz Kamiński złożył już wyjaśnienia w urzędzie skarbowym. Zostały one przyjęte. - W związku z przeprowadzoną analizą oświadczenia majątkowego pan Grzegorz Kamiński złożył skuteczne wyjaśnienia, które zostały przyjęte przez naczelnika urzędu skarbowego – informuje Grażyna Kmiecik z Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.

W tej sytuacji, skoro skarbówka przyjęła wyjaśnienia, mogłoby się więc wydawać, że sprawa zostanie zamknięta. To jednak nie takie proste. Dlaczego? W dużym uproszczeniu chodzi o to, że stwierdzona nieprawidłowość jest faktem. Z przepisów wynika, że dopóki spółka nie zostanie wykreślona z KRS, to na składającym oświadczenie ciąży obowiązek podania informacji o udziałach. Sprawę trzeba szczegółowo przeanalizować. Na tym etapie nie wiadomo, jak się ona zakończy.

Co teraz?

Ustawa o samorządzie powiatowym reguluje kwestię rezygnacji przez wicestarostę. Przyjęcia rezygnacji rada powiatu dokonuje poprzez podjęcie w tej sprawie w głosowaniu jawnym uchwały (o przyjęciu rezygnacji i zwolnieniu z pełnienia obowiązków). Następuje to większością głosów, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji. Rada w tej uchwale może także zawrzeć postanowienie o zwolnieniu z obowiązków odwoływanego do czasu powołania w jego miejsce następcy.

Nieoficjalnie powiedziano nam również, że możliwe są dwa scenariusze na przyszłość. O ile sprawa zostanie ostatecznie wyjaśniona na korzyść samorządowca – to być może wicestarosta zostanie ponownie powołany. Są też jednak głosy, że poszukiwany jest następca Kamińskiego.

(mak)

Ludzie:

Grzegorz Kamiński

Grzegorz Kamiński

Wicerastosta wodzisławski