Czwartek, 12 grudnia 2019

imieniny: Aleksandra, Adelajdy, Dagmary

RSS

Gmina przegrała w sądzie ale to jeszcze nie koniec

10.11.2017 06:30 | 0 komentarzy | woj

Co robiła pani 17 sierpnia w Warszawie? – spytał radny Julian Skwierczyński wójt Annę Iskałę (na zdj.). Wątek ten poruszono jeszcze na wrześniowej sesji rady gminy. Wówczas wójt odpowiedziała, że była na rozprawie przed stołecznym Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. Na wokandzie byli wówczas wpisani państwo Cieślowie, którzy od kilku lat toczą z gminą Nędza bój, po tym jak w niejasnych okolicznościach, w planie zagospodarowania przestrzennego zablokowano im rozwój ich gospodarstwa.

Gmina przegrała w sądzie ale to jeszcze nie koniec
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

W dużym skrócie, gmina wprowadziła zakaz jakiejkolwiek zabudowy na ich gruntach rolnych. Pomimo tych przeszkód, w 2015 r. Cieślom udało się uzyskać od starosty raciborskiego pozwolenie na budowę takiego budynku. Informacja o tym trafiła „do wiadomości” urzędu gminy w Nędzy. Na reakcję nie trzeba było czekać długo.

Argumenty gminy

Wójt zaskarżyła decyzję starosty do wojewody. Ten skargę umorzył tłumacząc, że gmina nie jest stroną tego postępowania o wydanie pozwolenia na budowę. Od tego postanowienia gmina znów się odwołała wskazując, że decyzja starosty narusza zapisy miejscowego planu zagospodarowania, a ponadto gmina jest stroną w tym postępowaniu, gdyż jest właścicielem działek sąsiadujących z terenami Cieślów. Jako sąsiad może więc ponosić konsekwencję działań na granicznych terenach. Jak się okazało, po analizie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, gminne działki to m.in. rowy melioracyjne, które na dodatek są oddalone od pól Cieślów o przynajmniej kilkadziesiąt metrów. Skargę gminy umorzono. Wójt Nędzy, Anna Iskała odwołała się do wyższej instancji, do WSA w Warszawie. To właśnie tu była 17 sierpnia. Jako argumenty podała, że gminne działki jednak leżą w bezpośrednim oddziaływaniu planowanej inwestycji Cieślów i wywiodła dalej, że już samo przesłanie gminie pisma od starosty czy wojewody wskazuje, że gmina jest stroną tegoż postępowania. Ponadto gmina powołała się na władztwo planistyczne na swoim terenie. GINB ponownie wniósł o oddalenie tej skargi. Co na to sąd?

Uzasadnienie

Nasza redakcja dotarła do uzasadnienia wyroku, z którego wynika: Organy prawidłowo przyjęły, że nieruchomości skarżącej (gminne rowy) nie znajdują się w zasięgu oddziaływania spornej inwestycji. Gmina nie podała żadnych konkretnych przejawów takiego oddziaływania. Tym bardziej, że działki gminy nie posiadają obecnie przeznaczenia budowlanego.

Ludzie:

Anna Iskała

Anna Iskała

Wójt gminy Nędza.

Julian Skwierczyński

Julian Skwierczyński

Były radny gminy Nędza.