środa, 16 czerwca 2021

imieniny: Aliny, Justyny, Benona

RSS

Przestępstwo bez kary. Wyrok w sprawie Ryszarda Winiarskiego

07.11.2017 11:54 | 7 komentarzy | żet

7 listopada sędzia Anna Maksoń-Prach ogłosiła wyrok w sprawie Ryszarda Winiarskiego. Starosta raciborski był oskarżony o fałszowanie oświadczeń majątkowych.

Przestępstwo bez kary. Wyrok w sprawie Ryszarda Winiarskiego
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Warunkowe umorzenie postępowania wobec Ryszarda Winiarskiego o przestępstwo z art. 233 § 1 KK* z wyznaczeniem rocznego okresu próby - to najważniejsza część ogłoszonego 7 listopada wyroku w sprawie starosty Ryszarda Winiarskiego. Ponadto Ryszard Winiarski ma przekazać 5000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, a także uiścić koszty postępowania sądowego (170 zł).

Zdaniem sądu, wina R. Winiarskiego nie budzi wątpliwości, ale warunkowo zrezygnowano ze skazania i orzekania kary. Sędzia Anna Maksoń-Prach podkreśliła, że jest to nagroda dla oskarżonego za jego dotychczasową niekaralność oraz współpracę w trakcie postępowania. Dodatkowo wzięto pod uwagę, że do przestęstwa doszło w czasie obowiązywania łagodniejszych poprzednich przepisów**. Formalnie starosta pozostaje więc niekarany, będzie mógł dokończyć kadencję i startować w kolejnych wyborach.

Wyrok jest nieprawomocny. - Ja na pewno nie będę apelacji robił, ale zobaczymy co zrobi prokurator - komentuje wyrok raciborskiego sądu Ryszard Winiarski. Prokurator ma 7 dni na wystąpienie o pisemne uzasadnienie wyroku. Następnie może złożyć apelację do sądu w Rybniku.

Gdy ogłoszono wyrok, na sali sądowej nie było obrońcy Ryszarda Winiarskiego oraz przedstawiciela prokuratury w Jastrzębiu-Zdroju (oskarżyciel). Postępowanie mogłoby zostać wznowione po uprawomocnieniu wyroku, gdyby Ryszard Winiarski w ciągu najbliższych 18 miesięcy złamał prawo.

Przypomnijmy, CBA dopatrzyło się w składanych przez starostę raciborskiego oświadczeniach majątkowych nieprawidłowości. Wykazywane przez R. Winiarskiego w latach 2012 - 2015 oszczędności nie odpowiadały sumie środków jakie zgromadził na kontach bankowych. W 2012 roku różnica wyniosła ponad pół milionach złotych, w pozostałych latach przekraczała kwotę 100 tys. zł.

Starosta Ryszard Winiarski za linię obrony przyjął niedbalstwo w wypełnianiu oświadczeń. - Nie zamierzałem łamać przepisów - powiedział 26 października na rozprawie w Sądzie Rejonowym w Raciborzu. Andrzej Grabiński - adwokat R. Winiarskiego - wnosił o uniewinnienie swojego klienta. Zwrócił uwagę na wprowadzoną przez R. Winiarskiego korektę oświadczeń majątkowych, pytał również o "społeczne zagrożenie czynu" popełnionego przez starostę.

Prokurator Sebastian Tarasiuk z Jastrzębia-Zdroju zwrócił uwagę, że R. Winiarski to bardzo doświadczony samorządowiec. Mimo tego nie zastosował się do przepisów ustawy o samorządzie powiatowym, gdzie podano jaki jest termin informowania o oszczędnościach radnego (stan na 31 grudnia). - Nie ma wątpliwości, że oskarżony dopuścił się przestępstwa, fałszerstwa oświadczeń majątkowych, bo nie wpisał kwot z rachunków bankowych do oświadczenia. Trudno uznać, że mamy tu do czynienia z błędem czy niedbalstwem - zaznaczył prokurator.  Domagał się skazania R. Winiarskiego i kary 40 tys. zł grzywny.

Wojtek Żołneczko


*Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

** W 2016 roku zaostrzono kary za fałszowanie oświadczeń majątkowych. Nie miały one jednak zastosowania w sprawie R. Winiarskiego.

Ludzie:

Ryszard Winiarski

Ryszard Winiarski

Starosta Raciborski