środa, 29 stycznia 2020

imieniny: Franciszka, Zdzisława, Walerego

RSS

Faktury korygujące dla VAT-7. Porady dla przedsiębiorców

03.11.2017 11:30 | 0 komentarzy | MK

W obrocie gospodarczym w praktyce zdarzają się sytuacje, w których przedsiębiorca musi zmienić wystawione dokumenty księgowe (wystawić faktury korekty). Poza odpowiednim udokumentowaniem czynności mogą one mieć wpływ na deklaracje i zeznania, które czynny podatnik VAT jest zobligowany składać do odpowiednich organów skarbowych – formularz VAT-7. Co zrobić w takiej sytuacji?

Faktury korygujące dla VAT-7. Porady dla przedsiębiorców
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

VAT-7 bez zmian

Najprostsza sytuacja ma miejsce jeżeli faktura korekta zostaje wystawiona w bardzo krótkim czasie po wystawieniu pierwotnego dokumentu księgowego (np. ze względu na błąd, który klient zauważa  przy odbiorze dokumentu i jeszcze tego samego dnia lub następnego jest wprowadzana poprawka). Wtedy jeżeli wszystko mieści się w jednym okresie raportowania, w ramach miesiąca, można uwzględnić zmianę jeszcze na etapie przygotowywania deklaracji VAT-7, co pozwoli na brak konieczności jej zmian.

VAT-7 Korekta

W przypadku jeżeli z jakichkolwiek powodów złożono i dokonano błędnego rozliczenia, podatnik ma obowiązek dokonać odpowiednich poprawek. Korekta polega na złożeniu takiej samej deklaracji, już prawidłowo wypełnionej z zaznaczeniem w specjalnym miejscu, że jest składana w celu korekty zeznania. Tutaj formularz VAT-7 deklaracja dla podatku od towarów i usług wskazuje jako podstawę art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zmianami), który stwierdza, że jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację.

Wniosek ORD-ZU

ORD-ZU jest specjalnym formularzem, który składa się dodatkowo jako uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji. Nie ma wskazanego zamkniętego katalogu prawidłowych uzasadnień. Z najczęściej występujących są to błędy w obliczeniach lub rachunkach, pominięcie pozycji lub dokumentów, nieprawidłowe wprowadzenie danych, błędne ujęcie i tym podobne. W każdym przypadku podatnik składający korektę formularza VAT 7 powinien przeanalizować czy ma obowiązek złożenia dodatkowego wniosku ORD-ZU.

Dodatkowe zobowiązania finansowe

Poza koniecznością dokonania poprawek w dokumentacji może dojść do sytuacji, że pierwotnie podana kwota podatku do zapłaty była zaniżona. Przy takiej opcji należy nie tylko złożyć odpowiednio wypełnioną deklarację podatkową na formularzu VAT-7, ale również niezwłocznie dokonać wpłaty zaległego zobowiązania podatkowego. Należy także pamiętać o doliczeniu odsetek należnych od dnia wymagalności do dnia zapłaty.

Zmiany w korektach VAT

W ramach wprowadzonych ostatnio zmian i reform coraz więcej ewidencji jest prowadzonych w sposób elektroniczny i na bieżąco. Od 1 stycznia 2018 roku wchodzi wiele nowych zobowiązań podatkowych obejmujących konieczność prowadzenia specjalnych ewidencji elektronicznych dotyczących VAT (już nie tylko duże podmioty gospodarcze). A co za tym idzie, najprawdopodobniej częściej dochodzić będzie do konieczności wprowadzania zmian i poprawiania już wprowadzonych danych. Trzeba jednak pamiętać, że podatnik ma obowiązek deklarowania do urzędów podatkowych prawdziwych danych – nawet największa liczba poprawek jest lepsza niż zeznanie nieprawdy.

 

Materiał zewnętrzny