Czwartek, 25 kwietnia 2019

imieniny: Jarosława, Marka, Elwiry

RSS

Podatki w Rybniku wzrosną o wskaźnik inflacji

27.10.2017 08:08 | 0 komentarzy | pm

Radni Miasta Rybnika na ostatniej sesji przyjęli stawki podatku od nieruchomości i od środków transportowych na 2018 rok.

Podatki w Rybniku wzrosną o wskaźnik inflacji
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Stawki podatkowe na 2018 rok w podatku od nieruchomości wzrosną o wskaźnik inflacji, tj. o 1,9% za wyjątkiem stawki od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, gdzie wzrost wyniesie 1,82%. Niższy poziom wzrostu tej stawki związany jest z chęcią utrzymania korzystnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie miasta.

Wysokość stawek podatku od nieruchomości określa rada gminy w drodze uchwały, a przyjęte stawki nie mogą przekroczyć górnych granic określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów na dany rok. W 2018 roku niższe od górnych stawek będą stawki za następujące obiekty podlegające zapłacie podatku od nieruchomości: • grunty pozostałe, • budynki mieszkalne i ich części, • budynki związane z działalnością gospodarczą, • budynki zajęte na obrót materiałem siewnym, • budynki gospodarcze.

Stawki podatkowe w podatku od środków transportowych na rok 2018 również wzrosną o wskaźnik inflacji, tj. o 1,9%. W celu utrzymania korzystnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego stawki te ustalono poniżej maksymalnych stawek ustawowych.