Poniedziałek, 21 października 2019

imieniny: Urszuli, Hilarego, Celiny

RSS

Nędza otrzymała dofinansowanie do budowy oczyszczalni ścieków

10.10.2017 11:07 | 0 komentarzy | red.

Gmina Nędza oraz Województwo Śląskie podpisały umowę na dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków w sołectwie Ciechowice, która będzie obsługiwała całą gminę.

Nędza otrzymała dofinansowanie do budowy oczyszczalni ścieków
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Całkowita wartość projektu to 9.294.465,57 zł. Wydatki kwalifikowalne wynoszą 5.610.797,00 zł, w tym współfinansowanie z Unii Europejskiej w kwocie nieprzekraczającej 4.688.248,76 zł, zaś wkład własny Gminy wynosi 922.548,24 zł. Realizacja projektu ma potrwać do 30 października 2020 roku.

Na terenie gminy Nędza nie ma na ten moment kanalizacji i oczyszczalni ścieków. - Większość mieszkańców póki co jest zmuszona do korzystania z szamb i wywożenia do oczyszczalni ścieków w Kuźni Raciborskiej albo Raciborzu. To często stare, spękane, a więc i nieszczelne obiekty. Ścieki przesiąkają przez ich ściany i przedostają się do gleby - mówi Wójt Gminy Nędza Anna Iskała.

Właściwe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków może zapewnić sieć kanalizacyjna. Jej budowa dla niewielkich gmin jak Nędza to ogromny wysiłek finansowy i stanowi poważną część rocznego budżetu.

Z kolei warunkiem otrzymania dofinansowania z zewnątrz było osiągnięcie efektu ekologicznego czyli faktycznego oczyszczania ścieków, co było niemożliwe przy braku możliwości pozyskania środków finansowych na budowę oczyszczalni ścieków. Dlatego część sieci kanalizacyjnej położonej najbliżej planowanej oczyszczalni ścieków Gmina zmuszona była budować wyłącznie z własnych środków.

Rozwiązanie problemu jest tym bardziej istotne, że gmina Nędza położona jest na terenach o szczególnych walorach przyrodniczych. - Budując kanalizację wypełniamy obowiązek wynikający z przepisów, podnosimy wartość swojej nieruchomości, poprawiamy standard życia i dbamy o środowisko naturalne - dopowiada wójt Iskała.

Rada Gminy podczas ostatniej sesji przyjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 1.466.214,20 zł na realizację budowy oczyszczalni.

Podobną uchwałę podjęto też w sprawie pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 2.144.496,00 zł na budowę samej kanalizacji w Ciechowicach.

Radni zdecydowali również o podjęciu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Kuźnią Raciborską. Chodzi o możliwość przyjmowania do planowanej oczyszczalni w Ciechowicach ścieków z sołectwa Turze w Kuźni Raciborskiej.

Mówi wójt Anna Iskała.mp3