Piątek, 29 maja 2020

imieniny: Marii Magdaleny, Teodozji, Maksyma

RSS

Czesi chcą budować wał. W Godowie alarm

23.09.2017 19:00 | 0 komentarzy | art

Czeskie plany budowy wału przeciwpowodziowego na granicznej rzece Piotrówce budzą spore zaniepokojenie w gminie Godów. Bo jeśli po czeskiej stronie rzeki powstanie wał, to po polskiej wzrośnie zagrożenie powodziowe.

Czesi chcą budować wał. W Godowie alarm
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Czesi chcą zbudować po swojej stronie wał przeciwpowodziowy o długości 2,6 km. Swój początek ma mieć, mniej więcej na wysokości dawnego przejścia granicznego w Gołkowicach, a kończyć się ma na wysokości boiska w Godowie. Wał ma chronić przed zalewaniem Zavadę, dzielnicę przygranicznej gminy Petrovice. Pierwsze informacje o planowanej inwestycji dotarły do Godowa w 2015 r. z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach (RDOŚ). Wynikało z nich jasno, że po wybudowaniu przez Czechów wału wzrośnie zagrożenie powodziowe po polskiej stronie granicy, gdzie wału nie ma.

Czeski wał zwiększy zagrożenie po polskiej stronie

Wójt gminy wysłał więc do RDOŚ pismo, w którym pytał m.in. o to, kto będzie inwestorem tej budowy, czy uwzględnione zostały interesy mieszkańców Gołkowic i Godowa, i kto będzie odpowiadał za wypłatę ewentualnych odszkodowań dla mieszkańców gminy. - Dopiero niedawno otrzymaliśmy kolejne pismo z RDOŚ, ale nie rozwiało ono naszych wątpliwości – mówi Mariusz Adamczyk, wójt Godowa. Włodarze Godowa zaczęli dopytywać również w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gliwicach. RZGW przyznało, że „budowa obwałowań po stronie czeskiej powodować będzie zwiększenie zagrożenia powodziowego po stronie polskiej w trzech wymiarach: zwiększenia powierzchni obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią, zwiększenia prędkości przepływu wód i zwiększenia głębokości wody na terenie zalewanym”. RZGW poinformowało też gminę, że czeski inwestor jest w trakcie opracowywania metodologii oceny wpływu projektowanych rozwiązań na terytorium polskie i oszacowania jednorazowych rekompensat dla właścicieli nieruchomości, które znajdować się będą w zasięgu oddziaływań. Dalej RZGW pisze, że ustalono, iż właścicielom gruntów w zasięgu oddziaływania inwestycji zostaną wypłacone jednorazowe kompensaty, adekwatne do zwiększenia uciążliwości wynikających z budowy wału po stronie czeskiej.