Czwartek, 6 maja 2021

imieniny: Judyty, Juranda, Benedykty

RSS

Asfalciarnia wciąż niepokoi Płonię

23.09.2017 07:00 | 1 komentarz | ma.w

Mieszkańcy dzielnicy spotkali się w poniedziałek 11 września z prezydentem Lenkiem przy siedzibie PRD. – Ludzie są wzburzeni. Hałas i smród nam przeszkadza – przekazała jedna z uczestniczek.

Asfalciarnia wciąż niepokoi Płonię
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Miejscowi poprosili o rozmowę z Mirosławem Lenkiem. Działalność urządzeń do produkcji asfaltu znajdujących się na terenie Przedsiębiorstwa Robót Drogowych (Płonia, ul. Adamczyka) uznają za uciążliwą. – Poruszono kwestie godzin działania tej instalacji, planu przeniesienia asfalciarni i wymogów określonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Według nas nie są one respektowane przez PRD. Dlatego interweniowaliśmy – zdała nam relację raciborzanka z dzielnicy.

Prezydent Lenk zadeklarował mieszkańcom chęć przedyskutowania tematu na szerszym forum i oznajmił, że sprawa będzie omówiona na sesji rady miasta. W zebraniu pod PRD brał udział radny Paweł Rycka. – Nie zabrał głosu w dyskusji – podała nam uczestniczka rozmów. Gdy skontaktowaliśmy się z P. Rycką ten odmówił komentowania przebiegu i ustaleń spotkania w dzielnicy.

Rozmów z prezydentem nie protokołowano. Spotkanie zorganizowano wskutek „spontanicznej inicjatywy mieszkańców Płoni”. Chodziło im o nieprzestrzeganie nakazów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska dotyczących przekraczania czasu pracy asfalciarni. – Mieszkańcy Płoni otrzymali pisma z raciborskiego starostwa z decyzję starosty powiatu o wprowadzeniu programu naprawczego dla wytwórni mas bitumicznych. Tam jest wskazanie o czterogodzinnym czasie pracy wytwórni asfaltu oraz o normach emisji zanieczyszczeń do powietrza i poziomie hałasu – dowiedzieliśmy się od kobiety, która wzięła udział w spotkaniu.

Z naszych informacji wynika, że prezydent Lenk zadeklarował zgromadzonym pod siedzibą PRD, że otaczarnia będzie pracować na Płoni do końca sezonu robót drogowych w roku 2017, a w przyszłym roku już nie ruszy. Wskazał mieszkańcom „ewentualne miejsca przeniesienia zespołu urządzeń, w rejonie Henkla i Rafako”.

(ma.w)


Program naprawczy w PRD

Kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, przeprowadzona w 2016 r. w Przedsiębiorstwie Robót Drogowych stwierdziła nieprawidłowościami w zakresie przestrzegania wymagań ochrony środowiska. Starosta raciborski zobowiązał zakład do prowadzenia w rozszerzonym zakresie okresowych pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza z zespołu wytwórni mas bitumicznych. PRD zobowiązano do opracowania i wdrożenia „programu naprawczego” by zminimalizować występujące uciążliwości. Stosowane wcześniej paliwo – olej napędowy zmieniono na gaz ziemny. Pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza wykonano w październiku 2016 r. oraz w czerwcu 2017 r. Nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych poziomów emisji zanieczyszczeń. Wykonano ekrany akustyczne wokół instalacji – stanowiące obudowę palnika suszarki, jak i wentylatora. Zamontowano tłumik akustyczny panelowy z blachy ocynkowanej o minimalnej skuteczności tłumienia wynoszącej 22 dB. Pomiary emisji hałasu z czerwca 2017 r. wykazały, że nie przekroczono dopuszczalnych poziomów hałasu emitowanego do środowiska. Dodatkowo zakład na bieżąco kontroluje działalność wytwórni mas bitumicznych i w razie potrzeby dokonuje stosownych napraw. Powyższe dane uzyskaliśmy od Karoliny Kunickiej odpowiedzialnej w starostwie za kontakt z prasą.

Ludzie:

Mirosław Lenk

Mirosław Lenk

Radny Miasta Racibórz, były prezydent.

Paweł  Rycka

Paweł Rycka

Radny Gminy Racibórz.