Poniedziałek, 21 maja 2018

imieniny: Kryspina, Wiktora, Jana

RSS

Przedsiębiorco! Masz siedem dni na zmianę pieczątki

13.09.2017 10:42 | 0 komentarzy | kozz

Główny Urząd Statystyczny opublikował nowe nazwy ulic w Kuźni Raciborskiej.

Przedsiębiorco! Masz siedem dni na zmianę pieczątki
fot. tylkokuznia.info
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Nazwy ulic zmieniły się w następujący sposób:

  • ul. Janka Krasickiego zmieniła nazwę na ul. Ignacego Krasickiego,
  • ul. Nowotki zmieniła nazwę na ul. Leśna,
  • ul. Małgorzaty Fornalskiej zmieniła nazwę na ul. Kasztanowa,
  • ul. Findera zmieniła nazwę na ul. Spacerowa.

O zmianie przez Główny Urząd Statystyczny ulicy Karola Świerczewskiego na ulicę Roberta Lewandowskiego poinformujemy osobnym komunikatem bezzwłocznie po wprowadzeniu danych przez GUS.

W związku z powyższym, jeśli zmiana ulicy dotyczy przedsiębiorcy, który mieszka, jest zameldowany, prowadzi działalność gospodarczą, lub przechowuje dokumentację rachunkową pod adresem z nową nazwą ulicy – przedsiębiorca ma obowiązek złożyć wniosek o zmianę wpisu – w terminie 7 dni od dnia zmiany danych (art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej).

Wniosek o zmianę wpisu można złożyć:

1) on-line – przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych, albo w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego złożenia.

2) w dowolnym urzędzie gminy – osobiście (w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej w pokoju nr 9) lub listem poleconym (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza). Wszelkie czynności związane ze zmianą wpisu są bezpłatne.

UM Kuźnia Raciborska