Czwartek, 1 października 2020

imieniny: Danuty, Remigiusza, Romana

RSS

„Idźcie i głoście!” – nowi duszpasterze w parafiach ziemi raciborskiej

10.09.2017 08:06 | 3 komentarze | red

Kapłanów przedstawia ksiądz Jan Szywalski.

„Idźcie i głoście!” – nowi duszpasterze w parafiach ziemi raciborskiej
Górny rząd (od lewej): ks. Andrzej Styra, ks. Andrzej Glinka, ks. Marian Obruśnik, ks. Arnold Klita. Na dole: ks. Marian Gawłowski, ks. Jan Szymańczuk, ks. Piotr Kutynia.
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

W długiej 800-letniej historii Raciborza stale towarzyszył mieszkańcom miasta Kościół katolicki. Farna parafia Wniebowzięcia NMP jubileusz 800-lecia swojego kościoła obchodziła już 15 lat temu, w 2005 r., powołując się na inskrypcję znalezioną na jednym z filarów: AD 1205 r.

Ileż było przez ten czas duszpasterzy w tej parafii? Przez długie wieki dzielili wpływy (i dochody) z ojcami dominikanami osiadłymi przy kościele św. Jakuba, aż do kasacji ich klasztoru przez rząd pruski w 1810 r.

Proboszczowie mieli na Śląsku swój autorytet i kształtowali duchowe oblicze ludu. „Tak farorz powiedzieli!” – było często wiążącym argumentem.

Ks. dr Marian Obruśnik, nowy proboszcz fary, jest raciborzaninem, pochodzi ze Starej Wsi. Urodzony 15.11.1969 r. uczęszczał do szkoły podstawowej w Starej Wsi nr 8, a maturę zdał w Technikum Mechanicznym w 1989 r. Święcenia kapłańskie otrzymał w Opolu w 1995 r. Był na początku wikariuszem w katedrze opolskiej, ale po roku został wysłany na dalsze studia z dziedziny biblistyki na KUL. Był słuchaczem wykładów teologii biblijnej w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie w latach 2002 – 2004. Po powrocie do diecezji został wikariuszem w Opolu przy kościele MB Boleściwej i św. Wojciecha, wykładając równocześnie na wydziale teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. W 2006 r. mianował go ks. biskup proboszczem w Malni, małej miejscowości koło Krapkowic, odznaczającej się tym, że jest ojczyzną bł. Józefa Cebuli – męczennika ostatniej wojny. Po pięciu latach zostaje przeniesiony do Luboszyc koło Opola, a teraz, po siedmiu latach, do Raciborza, mimo rozpoczętych na poprzednim miejscu na wielką skalę remontów. Czy jest dobrze wrócić do miejsca swego pochodzenia? „Z jednej strony nawet Pismo święte ostrzega, że „żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie” (Łk 4,24–30); z drugiej jednak strony zna się trochę mentalność wiernych. Choć przyznać trzeba, że dziś zmiany mentalności są bardzo szybkie i trudno zrozumieć młode pokolenie”.

Uroczyste wprowadzenie w urząd odbędzie się w niedzielę 10 września o godz. 16.00.