Poniedziałek, 23 lipca 2018

imieniny: Bogny, Sławosza, Żelisława

RSS

Sprawdź czym palisz – od września zmiany. Sprawdź, do kiedy będziesz musiał wymienić piec

08.09.2017 08:18 | 18 komentarzy | pm

Od 1 września w całym województwie śląskim obowiązuje zakaz palenia w urządzeniach grzewczych mułami i flotokoncentratami, węglem brunatnym oraz wilgotnym drewnem. 

Sprawdź czym palisz – od września zmiany. Sprawdź, do kiedy będziesz musiał wymienić piec
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Zakaz spalania niektórych paliw w urządzeniach grzewczych, to efekt wprowadzenia w życie przepisów uchwały antysmogowej. Zgodnie z zapisami uchwały wszyscy, którzy po 1 września planują instalację urządzeń grzewczych, zobowiązani są do zamontowania kotła minimum klasy 5. Z kolei użytkownicy starych kotłów muszą je wymienić na nowe, w terminie zależnym od dotychczasowej długości lat ich użytkowania, to znaczy: – kotły eksploatowane powyżej 10 lat trzeba będzie wymienić na klasę 5 do końca 2021 roku, – kotły użytkowane od 5-10 lat, należy wymienić do końca 2023 roku, – użytkownicy najmłodszych kotłów mają czas do końca 2025 roku.

Na rynku są stosowane również kotły klasy 3 i 4. Ze względu na to, że do roku 2016 wymiana na takie kotły była dofinansowywana, graniczną datę ich obowiązkowej wymiany na klasę 5 wydłuża się do końca roku 2027. Co istotne, każdy, kto buduje nowy dom i zamierza ogrzewać go węglem lub drewnem, ma obowiązek zainstalować kocioł klasy 5.

Zapisy uchwały obowiązywać będą wszystkich użytkowników kotłów, pieców i kominków na paliwo stałe w województwie śląskim, a więc: mieszkańców, prowadzących działalność gospodarczą (kotły o mocy do 1 MW), właścicieli budynków wielorodzinnych, spółdzielnie, wspólnoty, samorządy lokalne.

Uchwała antysmogowa precyzuje również funkcję kontrolną, za którą odpowiedzialni będą włodarze miast czy gmin, którzy wyznaczą odpowiednich pracowników do przeprowadzania kontroli. W uzasadnieniu uchwały czytamy, że „kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6.00 do 22.00 – na pozostały teren, przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych, żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego czy żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli”.

Straż Miejska, podobnie jak dotychczas, będzie odpowiadać na każde zgłoszenie mieszkańców wskazujące na nieprawidłowości. Strażnicy miejscy również sami będą patrolować teren i w zależności od potrzeb interweniować. Warto też pamiętać, że nieprzestrzeganie zapisów uchwały, skutkować będzie karą grzywny. (inf. UM Rybnik)