Wtorek, 4 sierpnia 2020

imieniny: Dominika, Protazego, Jana

RSS

Będą eksploatować kolejną ścianę

05.09.2017 18:57 | 3 komentarze | juk

Mieszkańcy gmin górniczych od dawna borykają się z konsekwencjami wydobycia węgla. Negatywne skutki eksploatacji kruszywa są nieuchronne. Z drugiej strony górnictwo daje pracę i jest ważnym ogniwem gospodarki. A w Marklowicach planuje się pozyskiwanie węgla z kolejnego miejsca.

Będą eksploatować kolejną ścianę
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Podziemna eksploatacja górnicza jest przyczyną powstawania wielu szkód w środowisku naturalnym m.in. przeobrażania terenów objętych działalnością górniczą, a także powstawania różnego rodzaju deformacji terenu. KWK ROW Ruch Jankowice informuje mieszkańców gminy o planowanej eksploatacji górniczej na terenie Marklowic.

Gdzie będą wydobywać?

Eksploatacja ścinany Z-1 w pokładzie 502/1 ma się rozpocząć w III kwartale 2017 r. Wydobycie prowadzone będzie na głębokości około 590-660 metrów, a furta eksploatacyjna wynosić będzie około 2,6 m. - W zasięgu wpływów znajdzie się niewielka liczba obiektów budowlanych. Prognozowanymi wpływami eksploatacji objęte będą tereny gminy Marklowice w rejonie ulic Jankowickiej, Kwiatowej, Ogrodowej, Brzozowej, Bławatkowej, Długiej i Rzemieśliczej - informuje Czesław Mazurek, Naczelny Inżynier Ruchu Jannkwoice.

Trzy kategorie

Szkody górnicze to zjawiska występujące na powierzchni terenu będące skutkiem eksploatacji górniczej. Do podstawowych typów szkód górniczych zaliczane są przede wszystkim deformacje powierzchni, a także zmiany stosunków wodnych i wstrząsy górnicze. W efekcie m.in. pękają ściany domów czy nawierzchnie asfaltów. W zależności od stopnia deformacji terenu ustala się kategorię zniekształceń przydatności terenu do zabudowy. W przypadku eksploatacji nowej ściany w Marklowicach władze kopalni określiły trzy kategorie prognozowanych wpływów. - Prognozuje się, że na powierzchni ujawnią się wpływy od I do III kategorii terenu górniczego, przy maksymalnych obniżeniach do 1,2 m - mówi Mazurek. Kategorie terenów górniczych określa się od I do V. Przy piątej, ostatniej i najgorszej kategorii nie zaleca się wznoszenia nowych obiektów budowlanych. Kategoria I określa możliwość występowania szkód najłagodniejszych. Z kolei kategoria IV określa możliwość występowania szkód intensywnych. Im wyższa kategoria, tym kosztowniejsze i bardziej potrzebne zabezpieczenia nowych domów przed szkodami górniczymi.

(juk)

fot. KW SA/PGG