Niedziela, 22 lipca 2018

imieniny: Magdaleny, Bolesławy, Marii

RSS

Olender odpowiada Rapnickiemu

01.09.2017 13:00 | 10 komentarzy | web

- Żadna partia nie będzie rządzić wiecznie ani nawet wiecznie istnieć. Przeminie PiS, przeminie PO i przeminą inne ugrupowania. Wyborcy jednak pozostaną i jeżeli podziały pomiędzy nimi pozostaną tak głębokie, nic nam to dobrego na przyszłość nie wróży - pisze Piotr Olender, radny i członek zarządu powiatu raciborskiego.

Olender odpowiada Rapnickiemu
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Wielce pochlebia mi, że mój skromny tekst dotyczący refleksji z ostatnich protestów w obronie władzy sądowniczej w Polsce, wywołał aż taką reakcję Marka Rapnickiego, który poświęcił mu czterokrotnie większy objętościowo komentarz. Czując się zaś „wywołanym do tablicy” postaram się krótko jak to tylko możliwe by nie zanudzać czytelników (stąd skoncentruję się tylko na najważniejszych moim zdaniem wątkach), na uwagi w nim zawarte odpowiedzieć.

Po przeczytaniu listu Marka Rapnickiego w pierwszej kolejności nasunęły mi się dwa spostrzeżenia. Pierwsze to takie, że zrozumiał on jak bardzo się różnimy w swych poglądach. Drugie, że kompletnie nie zrozumiał dlaczego.

Nikt nie jest nieomylny

Różnice które nas (i nie tylko nas) dzielą są bowiem dwojakie. Do pierwszej grupy zaliczyłbym odmienne zdanie o aktualnej polityce gospodarczej rządu, polityce oświatowej, reformie służby zdrowia czy też np. polityce obronnej lub zagranicznej. Marek Rapnicki działania rządzących chwali wymieniając przykłady (nietrafione), ja je zaś będę krytykował mając swoje argumenty, nad którymi teraz jednak nie będę się rozwodzić by oszczędzić czas czytającym te słowa. Te różnice nie są jednak kardynalne i nie przeszkadzają ani nam ani reprezentującym nas w Warszawie politykom rozmawiać, dyskutować i ewentualnie dochodzić do kompromisów (jeżeli oczywiście taka wola by istniała). Tym bardziej, że nie zakładam z góry, że to właśnie osoby mające poglądy podobne do moich muszą tu mieć zawsze rację – nikt bowiem nie jest nieomylny (o czym Marek Rapnicki też powinien pamiętać!). To, że Polacy w tych sprawach się różnią jest naturalne i nie powinno budzić niczyjego niepokoju. Problem, który starałem się zasygnalizować, jest jednak znacznie poważniejszy z racji tego, że oprócz tych „normalnych”, jeśli mogę to tak ująć, różnic są jeszcze inne, znacznie poważniejsze.

Sądzi innych według siebie?

Marka Rapnickiego najwyraźniej uraziło moje stwierdzenie iż PiS, dążąc do wprowadzenia w Polsce ustroju autorytarnego, dąży równocześnie do uczynienia z nas swego rodzaju poddanych. Pod tym pojęciem Marek Rapnicki rozumie ludzi „bezrozumnych” tworzących „bezwolną masę”. Pozostaje dla mnie wielką tajemnicą dlaczego tak uważa, gdyż nijak nie wynika to z tego co napisałem. Być może sądzi innych według siebie? Bo gdy pisze o „ślepym wpatrywaniu się w Szkło kontaktowe TVN–u”, „wbijaniu do głów Polski Adama Michnika, Gugały, Miecugowa czy innych” odnoszę wrażenie, że za „bezrozumnych” uznaje drugą stronę. Przyjmując iż nie stanowią jej ludzie potrafiący samodzielnie myśleć i oceniać bieżące wydarzenia. To też nas różni, gdyż mnie do głowy by nie przyszło by komuś wypominać to co ogląda czy to co czyta.

Mieszkańcy demokratycznego państwa są obywatelami z racji przysługujących im praw i wolności, które są im gwarantowane przez prawo, na straży którego stoją niezależne sądy. Demokracja nie sprowadza się więc tylko do wyborów, gdyż te muszą być autentycznie wolne i mieć gwarancję przeprowadzenia w odpowiednich warunkach i według demokratycznych procedur. Obecnie rządzący wielokrotnie już pokazali, że konstytucję mają za nic, a niezależne sądy są ostatnią przeszkodą do zdobycia pełnej władzy. Mógłbym tu obszernie zacząć uzasadniać swą tezę, nie chciałbym jednak zanudzać czytelników akademickimi wywodami. Stąd też tylko pozwolę sobie przytoczyć znane powiedzenie, że jeżeli podczas przyjęcia kolejne osoby mówią nam iż jesteśmy pijani, to może warto by pójść spać?


Opinie oraz treści zawarte w rubryce WebKrytyka przedstawiają wyłącznie własne zdanie autorów i mogą ale nie muszą odzwierciedlać poglądów redakcji. Masz coś ciekawego do przekazania szerszemu gronu - zapraszamy na łamy portalu nowiny.pl - opublikujemy Twój felieton bezpłatnie. Wyślij swoje przemyślenia na adres webkrytyka@nowiny.pl. Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy publikacji materiału.

Ludzie:

Piotr  Olender

Piotr Olender

Radny Powiatu Raciborskiego.