Poniedziałek, 19 kwietnia 2021

imieniny: Adolfa, Tymona, Pafnucego

RSS

Szkoła w Gorzyczkach bez dyrektora. Dlaczego Stanisław Wujec rezygnuje z pracy?

09.08.2017 13:00 | 4 komentarze | art

Po kontroli komisji rewizyjnej do szkoły zawitała kontrola z urzędu gminy. Dopatrzyła się kilku nieprawidłowości.

Szkoła w Gorzyczkach bez dyrektora. Dlaczego Stanisław Wujec rezygnuje z pracy?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Wracamy do sprawy niejasności wokół remontów przeprowadzonych w ostatnich latach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gorzyczkach. Przypomnijmy, że radni z komisji rewizyjnej, którzy kontrolowali szkołę wykazali m.in. brak dokumentów związanych z przeprowadzonymi w szkole pracami remontowymi. Brakowało kosztorysów, stąd radni nie mogli dojść do tego, czy koszty remontów były realne. Chodziło o montaż lejów spustowych z sali sportowej, wymianę grzejnika w szkolnej bibliotece, remont łazienki i zabudowę ścianek działowych w łazience. Szkoła zapłaciła za te prace w sumie niespełna 42 tys. zł. W związku z niejasnościami komisja rewizyjna zwróciła się do wójta gminy Daniela Jakubczyka z wnioskiem o ich wyjaśnienie.

Urzędowa kontrola wykazała nieprawidłowości

Jak nam przekazano w Urzędzie Gminy w Gorzycach, wójt upoważnił dwóch pracowników urzędu do przeprowadzenia kompleksowej analizy kompletności dokumentacji znajdującej się w Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Gorzyczkach w zakresie realizacji remontów, co do których radni mieli wątpliwości.

– W trakcie przeprowadzonej analizy stwierdzono nieprawidłowości, które głównie dotyczyły remontu łazienki, zabudowy ścianek działowych w łazience oraz montażu lejów spustów rynnowych z dachu sali sportowej – przyznaje Beata Futerska z Urzędu Gminy w Gorzycach. Jak wyjaśnia, nieprawidłowości polegały nie tylko na braku dokumentów ustalających wartość szacunkową przedmiotu zamówienia (przedmiar robót, kosztorys), ale też na nieprzestrzeganiu procedur w zakresie pozyskania wymaganej liczby oferentów, wybraniu, jako najkorzystniejszej oferty, która nie uwzględniała wszystkich elementów wymaganych przez zamawiającego w zapytaniu cenowym (dotyczy to remontu łazienki), zleceniu wykonawcy jako robót dodatkowych prac, które zostały bezzasadnie pominięte w kosztorysie ofertowym dotyczącym remontu łazienki.