Sobota, 29 lutego 2020

imieniny: Romana, Oswalda, Cyryla

RSS

Nędza zapłaci 157 000 złotych za dowóz dzieci do szkół

07.08.2017 08:49 | 0 komentarzy | ż

Uczniów z terenu gminy Nędza, zarówno do Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy jak i do placówek w Raciborzu, dowozić będzie tak jak do tej pory raciborski PKS. Oferta przedsiębiorstwa była jedyną w ogłoszonym przez Gminę przetargu.

Nędza zapłaci 157 000 złotych za dowóz dzieci do szkół
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Obowiązujące przepisy nakładają na samorządy obowiązek zapewnienia bezpłatnego dowozu dzieci do placówek oświatowych (lub zwrotu kosztów przejazdu publicznym transportem), w przypadku gdy droga dziecka do najbliżej położonego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przekracza 3 kilometry; do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka przekracza 3 kilometry (w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych) lub przekracza 4 kilometry (w przypadku uczniów klas starszych).

Do przetargu na dowóz dzieci do placówek ogłoszonego przez Gminę Nędza przystąpiła tylko jedna firma - PKS z Raciborza. Przedsiębiorstwo zaproponowało kwotę 157.018,00 zł.

W roku szkolnym 2017/2018 z dowozu do placówek oświatowych korzystać będzie 147 uczniów. Autobusy będą dowozić dzieci z okolicznych sołectw: Ciechowic, Zawady Książęcej, Babic, Górek Śląskich, Nędzy-Trawniki oraz Łęgu.

Gmina zapewni transport nie tylko do Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy, ale też placówek edukacyjnych w Raciborzu: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Osób Niesłyszących i Słabosłyszących, Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Królewskiej oraz Szkoły Podstawowej z klasami integracyjnymi przy ul. Cecylii, Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy ul. Rzeźniczej oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2.

źródło: UG Nędza, oprac. żet