Czwartek, 29 października 2020

imieniny: Euzebii, Wiloletty, Narcyza

RSS

Apel gmin do spółek górniczych: podejmijcie dialog

05.08.2017 19:00 | 2 komentarze | juk

Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce zaapelowało do spółek węglowych. Oczekują od Polskiej Grupy Górniczej oraz Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjęcia rzetelnego dialogu w kwestii umorzenia przynajmniej zobowiązań odsetkowych wobec gmin.

Apel gmin do spółek górniczych: podejmijcie dialog
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce jest organizacją samorządową mającą na uwadze ochronę interesów gmin górniczych oraz wspieranie rozwoju gospodarczego w tych gminach. Powstało 18 lat temu. Od początku istnienia zajmuje się kwestią działania na rzecz prawnej ochrony interesów gmin górniczych, szczególnie działania zmierzającego do stworzenia jasnych zapisów prawa. Podczas kolejnego zgromadzenia, które odbyło się 20 czerwca, stowarzyszenie wystosowało apel do spółek węglowych na rzecz podjęcia dialogu z samorządami gmin górniczych.

Proszą o dobry dialog

- Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Górniczych apelują do zarządów przedsiębiorstw górniczych o zawarcie porozumień z gminami, celem uniknięcia zapaści finansowej w gminach, która może doprowadzić do nieodwracalnych skutków społecznych na obszarze naszych wspólnot lokalnych - brzmi fragment stanowiska. W dalszej części apelu czytamy, że beztroska bezczynność legislacyjna, przejawiająca się w braku właściwej legislacji podatkowej (brak precyzyjnej definicji budowli w kategorii podatek od nieruchomości), sygnalizowana przez gminy od wielu już lat, prowadzi nie tylko do marnotrawstwa publicznych pieniędzy, ale i do nieodwracalnego w skutkach braku akceptacji społecznej dla prowadzonej eksploatacji na terenie gmin górniczych. Autorzy pisma wskazują, że brak precyzyjnej definicji budowli powoduje od wielu już lat niekończące się spory finansowe, spowodowane tą właśnie kwestią. A brak politycznej woli rozwiązania tego problemu przez kolejne ekipy rządzące, prowadzi do zapaści finansowej w gminach górniczych.

Jasne oczekiwania

- W 2003 r. w czasie tworzącej się wówczas Kompanii Węglowej samorządy umorzyły wielusetmilionowe odsetki od zobowiązań przejętych od spółek węglowych przez Kompanię Węglową. Dlatego gminy górnicze oczekują od Kompanii Węglowej, Polskiej Grupy Górniczej oraz Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjęcia rzetelnego dialogu, tak aby umorzyć przynajmniej zobowiązania odsetkowe wobec gmin - tłumaczy przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce, Tadeusz Chrószcz. Dodaje, że brak dialogu i niechęć rozwiązania tego problemu, wobec jednoczesnego braku naprawy legislacji podatkowej, doprowadzi do braku akceptacji działań eksploatacyjnych przedsiębiorstw górniczych na terenie gmin górniczych.

(juk)