Niedziela, 21 kwietnia 2019

imieniny: Anzelma, Bartosza, Konrada

RSS

Powódź Tysiąclecia. Z archiwum Nowin Raciborskich

20.07.2017 13:40 | 1 komentarz | OK

W 25-letniej historii naszego wydawnictwa „Nowiny Raciborskie” nie ukazały się tylko raz – 11 lipca 1997 roku. Cały nakład gazety, wysłanej do drukarni Prodrynu przy ul. Staszica w Raciborzu, zniszczyła woda. Nie znaczy to jednak, że nie dokumentowaliśmy wydarzeń z tamtych dni. Robiliśmy zdjęcia, które jak się później okazało, stały się bardzo przydatne dla powodzian chcących udokumentować straty, a 18 lipca przygotowaliśmy dla naszych czytelników obszerny raport na temat tego jak Raciborszczyzna wraca do życia. Dziś prezentujemy jego niektóre fragmenty.

Powódź Tysiąclecia. Z archiwum Nowin Raciborskich
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Telefony już dzwonią

Telekomunikacja Polska S.A w Raciborzu poniosła duże straty, których nikt nie jest w stanie na razie oszacować. Woda sięgała tutaj 2 m. Nowa centrala telefoniczna uległa poważnemu zniszczeniu. Przywracanie pełnej łączności telefonicznej potrwa parę tygodni. 15 lipca w niektórych rejonach Raciborza abonenci mogli już korzystać ze swoich aparatów.

Listy dochodzą

Również w Urzędzie Pocztowym trwa usuwanie szkód i osuszanie pomieszczeń. Od 15 lipca roznoszone są listy i inne przesyłki. Czynny jest IV Oddział Poczty przy ul. Chodkiewicza. Można tutaj załatwić większość spraw związanych z przekazami pocztowymi i listami. (e)

Na razie zaliczki

Posiadacze polis ubezpieczeniowych PZU poszkodowani w powodzi powinni niezwłocznie zgłaszać szkody w raciborskim Inspektoracie PZU.

Rolnicy indywidualni posiadający powyżej jednego hektara gruntów rolnych, płacący podatek rolny są ubezpieczeni obowiązkowo. Ubezpieczenie to obejmuje zalane budynki. Każdy kto płacił obowiązkowe składki może być pewien, że za uszkodzone budynki zostanie wypłacone odszkodowanie.

Niestety z powodu ogromnej ilości takich spraw mogą one być załatwiane w nieco dłuższym okresie. Wypłatę tego rodzaju odszkodowań usprawniono na razie jedynie w gminie Krzyżanowice, gdzie na podstawie umowy z PZU zgłoszenia o szkodach przyjmować będą sołtysi poszczególnych miejscowości w gminie. Odszkodowania za innego rodzaju mienie np. maszyny rolnicze, meble czy sprzęt RTV będą wypłacane tylko tym, którzy posiadali na nie osobne polisy ubezpieczeniowe. Niestety bardzo niewiele osób okazało się tak przezornych i przewidujących. Ubezpieczenia takie posiada około 20 procent mieszkańców.

Posiadacze zalanych samochodów powinni być świadomi tego, iż do strat spowodowanych przez powódź chroni ich pojazdy tylko ubezpieczenie Auto Casco. Pojazdów w ten sposób ubezpieczonych także było tylko około 20 procent. Właściciele zalanych pojazdów mogą spokojnie oddawać je do warsztatów samochodowych. Inspektorat PZU w Raciborzu ma podpisane umowy z 25 warsztatami samochodowymi. Lista dostępna jest w PZU przy ulicy Karola Miarki. Koszty remontów w tego rodzaju warsztatach rozliczane będą bezgotówkowo przez PZU.

Poszkodowani powinni w miarę swoich możliwości rozpocząć usuwanie szkód i nie doprowadzać do powiększania strat. PZU rozpoczęło już wypłatę zaliczek dla poszkodowanych w powodzi.

(mak)