Sobota, 16 listopada 2019

imieniny: Edmunda, Marii, Gertrudy

RSS

Uszkodzone przez wichurę drzewa - co robić?

08.07.2017 11:37 | 2 komentarze | mak

W związku z piątkową nawałnicą, jaka przeszła przez Rydułtowy, tamtejszy urząd miasta przedstawił sposób postępowania z drzewami lub krzewami, które wymagają usunięcia.

Uszkodzone przez wichurę drzewa - co robić?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

I Nie wymagają obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów ani dokonania zgłoszenia usunięcia przez osoby fizyczne do Burmistrza Miasta:

1. drzewa lub krzewy, stanowiące złomy lub wywroty usuwane przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz innych urządzeń podobnych, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na ich zlecenie;

2. drzewa lub krzewy owocowe;

3. drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm- w przypadku pozostałych gatunków drzew;

4. krzewy rosnące w skupisku do 25 m2.

Powyższe drzewa lub krzewy można usuwać z nieruchomości bez uzyskiwania zezwolenia Burmistrza Miasta na usunięcie, a w przypadku osób fizycznych bez dokonywania odpowiedniego zgłoszenia. Ponadto krzewy niezależnie od powierzchni, jeśli stanowią własność osób fizycznych mogą być usuwane również bez zgłoszenia.

II Pozostałe drzewa lub krzewy (w przypadku krzewów z wyłączeniem stanowiących własność osób fizycznych), które stanowią złomy lub wywroty mogą być usuwane, po przeprowadzeniu oględzin przez osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta, które potwierdzą, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot. W takiej sytuacji należy zgłosić złom lub wywrot do Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miasta (pokój 24, II piętro, tel. 32 4537 414, 32 4537 432, 32 4537 430).