Niedziela, 29 listopada 2020

imieniny: Błażeja, Saturnina, Fryderyka

RSS

Epidemia na Śląsku:

Lex Szyszko zmienione. Nowe zasady wycinki drzew

04.07.2017 13:00 | 0 komentarzy | art

Obowiązuje już kolejna zmiana przepisów dotyczących wycinki drzew na terenie nieruchomości będącej własnością osoby fizycznej

Lex Szyszko zmienione. Nowe zasady wycinki drzew
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Zgodnie z nowymi przepisami osoba fizyczna, która planuje wycinkę drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, będzie musiała złożyć w urzędzie gminy zgłoszenie, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza: a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego; b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego; c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenie będzie musiało zawierać: imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości (numer działki), z której drzewo ma być usunięte, rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. Gmina w terminie

21 dni od doręczenia zgłoszenia dokona oględzin. Po dokonaniu oględzin w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Kolejną ważną zmianą jest to, że jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie pozwolenia na budowę, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

oprac. (art)