Wtorek, 19 czerwca 2018

imieniny: Gerwazego, Protazego, Borzysława

RSS

Wykształcenie to nie obciach! O sile kształcenia dla dorosłych.

27.06.2017 12:00 | 0 komentarzy | EK

Rynek pracy, jaki obecnie kształtuje się w naszym regionie, bezsprzecznie jest rynkiem pracownika Jego siła i niezaprzeczalne atuty leżą przede wszystkim w gotowości do szybkich zmian, braku obaw przed poszerzeniem kwalifikacji, odwadze w podejmowaniu wyzwań zawodowych. Istotnym komponentem wyjątkowości pracownika jest wiedza i doświadczenie zawodowe zdobywane w kształceniu ustawicznym.

Wykształcenie to nie obciach! O sile kształcenia dla dorosłych.
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

PCKZiU wie co ważne na rynku pracy

Śledząc losy absolwentów Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim – szkoły o najdłuższej w środowisku lokalnym tradycji kształcenia dorosłych – nabieramy pewności, że nie ma zewnętrznych, obiektywnych przeszkód, które uniemożliwiłyby rozwój zawodowo- edukacyjny osób dorosłych. Dobre chęci, silna motywacja wewnętrzna i właściwy wybór szkoły dla dorosłych warunkują sukces zawodowy i rozwój osobisty.

PCKZiU w Wodzisławiu Śląskim dysponuje sporym doświadczeniem w kształceniu ustawicznym. Stosowane tam formy, sposobu i rozwiązania edukacyjne dostosowane są do potrzeb osób dorosłych i uwzględniają wszelkie możliwe ewentualności, które mogą być przeszkodą w realizacji planów zawodowych. Kluczowa jest jednak oferta edukacyjna, która uwzględnia koniunkturę zatrudnienia i potrzeb lokalnego rynku pracy. Jak podkreśla dyrektor PCKZiU Danuta Mielańczyk, propozycja składana dorosłym musi mieć swoje uzasadnienie w deficycie pracowników w określonych branżach i długofalowej perspektywie czasowej zapotrzebowania na konkretny zawód. Stąd takie zawody jak technik usług kosmetycznych, technik rachunkowości czy technik górnictwa podziemnego.

Technik usług kosmetycznych – wykształcone piękno.

Od 1990 r. rynek kosmetyczny jest jednym z najprężniej rozwijających się rynków usług w Polsce i Europie, dlatego propozycja kształcenia w zawodzie technika usług kosmetycznych wychodzi naprzeciw potrzebom rynku pracy. Zawód ten otwiera możliwości uruchomienia własnej działalności gospodarczej, w formie, która będzie cieszyć się akceptacją i uznaniem potencjalnych klientów (np. mobile salony kosmetyczne). Zawód kosmetyczki jest profesją, która mobilizuje do nieustannego rozwoju, poznawania nowych trendów, korzystania ze szkoleń i profesjonalnych warsztatów. Daje on szansę współpracy z wieloma nowoczesnymi firmami kosmetycznymi, gabinetami odnowy biologicznej, centrami SPA, salonami kosmetycznymi i firmami promującymi i dystrybuującymi marko kosmetyczne. Wielu absolwentów specjalizuje się w kosmetyce i stylistyce dłoni, decydując się tym samym na prace w salonach modelowania paznokci. Salony odnowy biologicznej poszukują wśród techników usług kosmetycznych pracowników specjalizujących się w wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych ciała, np. masażu klasycznego, wyszczuplającego, masaży dalekowschodnich. Warto, bo piękno nie znosi pustki!

Policealna Szkoła dla Dorosłych kształci techników rachunkowości!

Równie popularny, co poszukiwany jest zawód technika rachunkowości. Z wypowiedzi jednej ze słuchaczek Policealnej Szkoły dla Dorosłych w PCKZiU w Wodzisławiu Śląskim, ukończenie tej szkoły i zdobycie kwalifikacji wiąże się dla niej z natychmiastową zmianą stanowiska pracy, a co za tym idzie, ze znacznym wzrostem pensji. Ekonomista, finansista, analityk finansowy, księgowy, kadrowa, specjalista ds. kadr i płac to tylko niektóre z kierunków, które można ukończyć zarówno w szkole policealnej, jak i na tzw. KKZ. Słuchacz na kierunku technik rachunkowości ma możliwość zdobycia dwóch osobnych kwalifikacji tzn. zdając egzamin z kwalifikacji A36 Prowadzenie rachunkowości słuchacz nabywa tak ważnej we współczesnej gospodarce wiedzy z zakresu prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych. Dokładając kwalifikacje A65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych uczący się zdobywają wiedzę z zakresu kadr i płac, a dodatkowo mają możliwość zapoznania się z uproszczonymi formami księgowości. Łącząc te kwalifikacje, zdając państwowe egzaminy, możemy się już poszczycić zawodem technika rachunkowości. Efektywność kształcenia w tym kierunku znajduje odzwierciedlenie w sukcesach słuchaczy odnoszonych w Ogólnopolskim Konkursie Rachunkowości dla słuchaczy szkół dla dorosłych. W tym roku laureatka trzeciego miejsca, kształcąca się w PCKZiU stwierdziła: Na kursie prowadzenia rachunkowości miałam możliwość nauczyć się, jak wygląda rachunkowość w praktyce. Mam wrażenie, że kurs dał mi większą wiedzę praktyczną niż studia. Także pracodawca na rozmowie kwalifikacyjnej pochwalił mnie, że kończę praktyczny kurs. Wiem, że było warto.

W ramach bezpłatnych Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych dla dorosłych, w ciągu 1 roku, można uzyskać zawód lub tytuł technika nie tylko w branży usługowej, ale także w branży elektrycznej, mechanicznej i górniczej. W ramach wybranych kursów można też uzyskać uprawnienia Spawacza MAG i uprawnienia elektryczne SEP. Jest to doskonałą alternatywą dla ludzi poszukujących swojego miejsca na rynku pracy, bądź wszystkich tych, którzy z różnych powodów myślą o zmianie pracy lub przekwalifikowaniu.

Z tęsknoty za maturą – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Warto dodać, że PCKZiU dysponuje również możliwością ukończenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, zarówno w trybie wieczorowy, zaocznym jak i e-learningowym. Jak podkreśla Rafał Meyer, słuchacz 4 semestru LO w trybie wieczorowym: należy traktować ją jako dobry początek, jako trampolinę do dalszego rozwoju i wyboru ścieżki zawodowej. Wreszcie jest też próbą motywacji, wewnętrznej siły i odpowiedzialności, za raz podjęte decyzje.

Obalamy szkolne stereotypy.

Czy kształcenie to obciach? Absolutnie nie! Czy jest taki wiek, w którym nie wypada, nie należy, bądź się nie da? Absolutnie nie! Czy rynek pracy się wyczerpał? Absolutnie nie! Trzeba tylko umocnić własną motywację do zmiany, uwierzyć w potencjał i możliwości i właściwie wybrać szkołę. Tego wszystkiego, życzymy osobom dorosłym, które myślą bądź planują zmianę zawodowo-edukacyjną!

Sekretariat PCKZiU w Wodzisławiu Śl.

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00

ul. Gałczyńskiego 1

www.pckziu.wodzislaw.pl

szkola@pckziu.wodzislaw.pl

zadzwoń: 32 455 35 93 wew. 102

Tekst sponsorowany