Poniedziałek, 2 sierpnia 2021

imieniny: Alfonsa, Kariny, Gustawa

RSS

Rybnik ma swój sztandar

19.06.2017 12:48 | 1 komentarz | acz

Dni Rybnika to nie tylko koncerty i zabawy, to również święto patrona Rybnika, świętego Antoniego, i tradycyjny przemarsz z przedstawiającą go figurą ulicami miasta. W tym roku w procesji po raz pierwszy wziął udział również poczet sztandarowy miasta.

Rybnik ma swój sztandar
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Warto pamiętać, że Święto Miasta ustanowione zostało w 2007 roku, w związku z przypadającym 13 czerwca dniem św. Antoniego, patrona Rybnika. Przemarsz z figurą św. Antoniego, stał się więc nieodłączną częścią obchodów Dni Rybnika, choć sama tradycja takich procesji kultywowana jest przez rybniczan już od wielu lat.

W trakcie uroczystej sumy odpustowej w bazylice św. Antoniego, z udziałem władz miasta, zaproszonych gości i licznie zgromadzonych mieszkańców, przewodniczący mszy świętej, metropolita katowicki ks. abp Wiktor Skworc, nawiązując do nauki i życiowej postawy św. Antoniego, przypomniał jak ważna jest pomoc i opieka osobom ubogim, słabszym, znajdującym się w trudniej sytuacji życiowej. Podziękował jednocześnie, za zaangażowanie i wkład wolontariuszy – szczególnie młodych – w akcje niesienia pomocy, realizowane przez organizacje katolickie, takie jak Caritas.

Arcybiskup poświęcił również nowy sztandar Miasta Rybnika, który odtąd używany będzie między innymi podczas uroczystości państwowych i miejskich, uroczystych sesji Rady Miasta Rybnika, ślubowania Prezydenta Miasta oraz radnych, składania kwiatów przez władze samorządowe w Miejscach Pamięci, nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Rybnika czy ceremonii pogrzebowych honorowych i zasłużonych obywateli Miasta Rybnika.

Ręcznie haftowany sztandar powstał w specjalistycznej pracowni w Radomiu. Na co dzień będzie przechowywany w ozdobnej gablocie w urzędzie miasta, w sali im. Władysława Webera, w której odbywają się sesje rady miasta. Uchwałę dotyczącą ustanowienia sztandaru Miasta Rybnika oraz zasad jego używania Rada Miasta Rybnika przyjęła podczas ubiegłorocznej, czerwcowej sesji.

Sztandar złożony jest z dwóch różniących się od siebie płatów materiału z haftowanymi emblematami i napisem. Na awersie czerwonego płata sztandaru znajduje się godło w wielkości 3/4 wysokości płata, umieszczone centralnie na płacie sztandaru. Orzeł haftowany srebrnym szychem, korona, dziób i szpony haftowane złotym szychem. Na rewersie białego płata znajduje się herb Miasta Rybnika z błękitną tarczą, w wielkości 1/2 wysokości płata sztandaru, z haftowanym srebrnym szychem wizerunkiem szczupaka i motywem roślinnym – kotewką (orzechem wodnym), łodygami i kwiatkami. Głowica drzewca przedstawia orła Piastów górnośląskich, godło województwa śląskiego.