Piątek, 28 lutego 2020

imieniny: Romana, Makarego, Lutomira

RSS

Uwaga na fałszywych sprzedawców

07.06.2017 06:39 | 0 komentarzy | red

Powiatowy Rzecznik Konsumenta Anna Szukalska ostrzega.

Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

W ostatnim czasie bardzo często u mieszkańców powiatu raciborskiego pojawiają się przedstawiciele firm, którzy podszywają się pod pracowników spółki Tauron Polska Energia S.A.

Podczas wizyty konsumenci podpisują różne dokumenty i bardzo często okazuje się, że w ten sposób dochodzi do zawarcia umowy z nowym sprzedawcą energii elektrycznej.

Wobec takich praktyk, należy być szczególnie ostrożnym i w przypadku podpisania dokumentów, należy bezwzględnie żądać pozostawienia egzemplarza dokumentu dla siebie.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przedsiębiorca jest zobowiązany wydać konsumentowi dokument umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub potwierdzenie jej zawarcia utrwalone na papierze albo za zgodą konsumenta na innym trwałym nośniku.

Od umowy zawartej na odległość (np. za pośrednictwem telefonu, internetu) oraz poza lokalem przedsiębiorstwa (np. na pokazie, czy prezentacji towarów w domu), można odstąpić w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

W takiej sytuacji oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy, należy wysłać w formie pisemnej na adres przedsiębiorcy, przed upływem tego 14 dniowego terminu. Dlatego tak ważną jest informacja dot. nazwy i siedziby przedsiębiorcy, z którym zawarta została umowa.

Należy zapamiętać, iż przedstawiciele Tauronu nie chodzą po domach klientów i nie zawierają umów w mieszkaniach klientów!

Racibórz, Plac Okrzei 4, pokój nr 7, budynek A, tel. 32 459 73 22

Ludzie:

Anna Szukalska

Anna Szukalska

Radna Miasta Racibórz, Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów