środa, 22 maja 2019

imieniny: Heleny, Wiesławy, Romy

RSS

Szonowice chcą obwodnicy

24.05.2017 12:30 | 1 komentarz | woj

Sołtys Szonowic, Karina Lassak napisała pismo-petycję do radnych gminy Rudnik. W imieniu mieszkańców wioski, którzy taką wolę wyrazili na zebraniu wiejskim, wnioskowała o wsparcie przez radę działań na rzecz budowy obwodnicy Szonowic.

Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

K. Lassak argumentowała, że przez całą wieś przebiega droga krajowa nr 45. W sołectwie mieszka 230 osób i większość zabudowań sąsiaduje z tą ruchliwą drogą. – Codziennie jesteśmy narażeni na ogromne uciążliwości. Szczególnie chodzi o ruch samochodów ciężarowych – napisano w petycji. Sołtys i mieszkańcy prosili radnych o wsparcie pomysłu w Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, Ministerstwie Infrastruktury itd. Sugerowali włączenie się samorządu do ustalenia przebiegu obwodnicy, przyjęcie uchwał intencyjnych oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych. Termin rozpoczęcia prac nad tą koncepcją widzieli tuż po ukończeniu projektu drogi Racibórz-Pszczyna.

Rada gminy przyjęła w tej sprawie uchwałę, wyrażającą poparcie dla inicjatywy. Postanowiono przekazać petycję wójtowi, jako organowi odpowiedniemu do podjęcia oczekiwanych działań (np. przygotowanie stosownych uchwał). W uzasadnieniu do tej uchwały wyjaśniono, że o uciążliwościach związanych z drogą nr 45 mówi się w Szonowicach od wielu lat. Petycja zaś ma być pierwszym krokiem ku rozwiązaniu problemu. Koncepcja obwodnicy ma być nawet zapisana w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. – Uznaje się zatem za zasadne podjęcie dalszych działań na rzecz budowy obwodnicy miejscowości Szonowice. W związku z okolicznością, iż część postulowanych w petycji działań należy do zakresu kompetencyjnego Wójta Gminy, petycję należało przekazać Wójtowi, celem ich podjęcia – wyjaśniono.

Z powyższego wynika, że działania na rzecz zrealizowania obwodnicy zostały scedowane przez radnych na wójta. Tym samym również na Karinę Lassak, która w urzędzie gminy pełni rolę sekretarza nieformalnego wicewójta.

Marcin Wojnarowski