Sobota, 10 kwietnia 2021

imieniny: Małgorzaty, Michała, Makarego

RSS

Pracy i chleba czyli problemy społeczne w pigułce

20.05.2017 12:30 | 0 komentarzy | ma.w

88 bezrobotnych z Krzanowic widnieje w statystkach powiatowego urzędu pracy. Z danych ośrodka pomocy społecznej wynika, że jest ich jeszcze mniej – 34. Jednak bezrobocie jest nadal najpoważniejszym problemem w gminie.

Pracy i chleba czyli problemy społeczne w pigułce
Joanna Tkocz kierownik GOPS-u referowała jego działalność na ostatniej sesji. Obok niej sołtyska Bojanowa Karina Widrińska.
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Różnice w dokumentach wynikają stąd, że nie wszyscy mieszkańcy bez pracy rejestrują się w raciborskim PUP–ie. Liczbę bezrobotnych ocenia w raporcie dla rady miejskiej kierownik GOPS Joanna Tkocz. – Nie jest to dużo w skali gminy (ponad 5 tys. mieszkańców – red.), ale mamy do czynienia z bezrobociem ukrytym i okresowym pozostawaniem bez pracy z uwagi na zarobkowanie za granicą. Nie wszyscy korzystają ze świadczeń, ale są objęci pracą socjalną bo występują takie potrzeby – uważa. Kierownik Tkocz omówiła raport z działalności w 2016 roku na kwietniowej sesji rady miejskiej.

Opieka finansowa

GOPS dysponował w 2016 roku budżetem w wysokości 3,6 mln zł. Wykonanie było o prawie 100 tys. zł niższe od zaplanowanego, a niewykorzystane środki wróciły do skarbca miejskiego. Najpoważniejszą pozycją w budżecie ośrodka są wypłaty z rządowego programu „500+”. Pieniądze trafiły do 276 rodzin i 417 dzieci (w tym 148 pierwszych lub jedynych w rodzinie).

Ośrodek angażuje się w pozyskiwanie dotacji zewnętrznych. Wspólnie z samorządem powiatowym GOPS przeprowadził działania w ramach projektu „Drugiemu człowiekowi”. Chodzi w nim o aktywizację zawodową i społeczną 15 osób – 12 kobiet i 3 mężczyzn. Jedna z nich już podjęła pracę. Pozyskano również dotację na utworzenie stanowiska „Asystenta społecznego”.

Trąbić rodzinom

Co interesowało radnych przy prezentacji sprawozdania GOPS? Damian Kurka dociekał czy widać skutki obowiązywania programu „500+”. – Czy przybyło Krzanowicom obywateli? – pytał. Usłyszał, że na razie nie. Andrzej Woźniak mówił o Karcie Dużej Rodziny, uznał, że jest to za mało nagłaśniane, a tylko „trąbi się o 500+”. J. Tkocz zaznaczyła, że rodzice są na bieżąco informowani o możliwości starań o tę kartę. Piotr Jureczka wyraził zaniepokojenie kwotą zaległości dłużników alimentacyjnych.

(m)


Najważniejsze problemy społeczne Krzanowic

• Bezrobocie

• Niepełnosprawność

• Ubóstwo

• Starość i niedołężność

• Alkoholizm

• Przemoc


Główne wydatki GOPS–u

1 mln 734 tys. zł – „500+”

833 tys. zł – świadczenia rodzinne

138 tys. zł – utrzymanie osób w DPS

86 tys. zł – zasiłki stałe

47 tys. zł – zasiłki okresowe

45 tys. zł – dożywianie

Ludzie:

Andrzej Woźniak

Andrzej Woźniak

Radny gminy Krzanowice

Joanna Tkocz

Joanna Tkocz

Sekretarz Gminy Krzanowice

Piotr Jureczka

Piotr Jureczka

Radny gminy Krzanowice