Poniedziałek, 16 grudnia 2019

imieniny: Albiny, Zdzisławy, Adelajdy

RSS

Sprawdź dane ewidencji gruntów i budynków

06.05.2017 07:00 | 0 komentarzy | art

Od 4 do 24 maja wszystkie zainteresowane osoby mogą zweryfikować dane ujęte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego dla obszaru Czyżowic, Gorzyc, Gorzyczek i Turzy Śląskiej. Od tych informacji zależy m.in. wysokość podatków płaconych gminie.

Sprawdź dane ewidencji gruntów i budynków
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Ewidencja gruntów i budynków jest jednym z najważniejszych rejestrów publicznych. Dane w niej zawarte stanowią podstawę m.in. gospodarki nieruchomościami, wymiaru podatków i świadczeń, planowania gospodarczego i przestrzennego, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, a także statystyki publicznej. Aby ewidencja była przydatna, musi być wiarygodna i prowadzona w jednolity sposób w całym kraju. Stąd obowiązek jej sukcesywnego aktualizowania.

Prace związane z modernizacją ewidencji są prowadzone w dwóch etapach. W ramach pierwszego zostały wykonane m.in. prace terenowe, mające na celu aktualizację informacji o gruntach, budynkach i lokalach. Etap drugi modernizacji polega na wyłożeniu do wglądu zainteresowanych osób projektu operatu opisowo – kartograficznego oraz rozpatrywaniu zgłaszanych uwag do tego projektu. Wyłożenie dokumentacji będzie miało miejsce w siedzibie Wydziału Geodezji przy ul. Mendego 3 w Wodzisławiu Śl. (budynek dawnego pogotowia ratunkowego).

Sprawdź teraz, czy nie ma pomyłek...

Wyłożenie projektu operatu to bardzo ważny etap, w którym mieszkańcy powinni wziąć udział. W jego trakcie można zapoznać się z danymi ewidencyjnymi, które posłużą gminom do naliczenia podatku od nieruchomości, a także sprawdzić, czy wszystkie dane zawarte w projekcie są prawidłowe i zgodne ze stanem faktycznym. – Na terenie gminy Gorzyce istnieje około 20 tysięcy działek i ok. 14 tys. budynków. I choć nie powinno być pomyłek, to przy tej skali przedsięwzięcia wskazane jest zweryfikowanie danych przez właścicieli lub osoby do tego upoważnione w celu wyeliminowania ewentualnych nieścisłości. Po to jest właśnie wyłożenie, aby z jednej strony zapoznać się z nowym stanem, według którego będą naliczane podatki oraz aktualizowane zapisy dotyczące oznaczenia nieruchomości w księgach wieczystych, a z drugiej strony, aby na tym etapie właściciel mógł zgłosić zauważone nieścisłości – tłumaczy Agata Kubina, Geodeta Powiatowy, naczelnik Wydziału Geodezji.