Poniedziałek, 14 października 2019

imieniny: Alana, Kaliksta, Fortunaty

RSS

Dofinansowania w ramach SMOG STOP dla osób fizycznych

13.04.2017 14:00 | 0 komentarzy | pm

Od 15 maja będzie można składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu SMOG STOP realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

Dofinansowania w ramach SMOG STOP dla osób fizycznych
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Program SMOG STOP „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji” jest kontynuacją Programu Pilotażowego realizowanego w 2016 roku.
W uruchamianym Programie Funduszu, podobnie jak w roku ubiegłym, o udzielenie dofinansowania w formie dotacji będą mogły się ubiegać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego.
Warunkiem koniecznym uzyskania dotacji w ramach Programu jest wymiana źródła ciepła w oddanym do użytkowania i ogrzewanym obiekcie, tj. fizyczna likwidacja dotychczasowego źródła ciepła opalanego paliwem stałym pracującego na potrzeby centralnego ogrzewania, zabudowa nowego źródła oraz dostarczenie wraz z wnioskiem: • zdjęcia obecnego źródła lub w przypadku jego likwidacji przed dniem 15.05.2017 r. imiennego dokumentu zezłomowania - karty przekazania odpadu (za wyjątkiem likwidacji – rozbiórki pieców kaflowych lub trzonów kuchennych wówczas wymagane są protokoły potwierdzające wykonanie prac), • zdjęcia budynku w zakresie w jakim planowana jest do przeprowadzenia jego termoizolacja.
Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą od 15 do 26 maja 2017 roku. Można je będzie składać w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Funduszu). Wnioski złożone przed lub po terminie naboru nie będą podlegały rozpatrywaniu. Szczegółowe informacje, w tym regulamin programu oraz wniosek znaleźć można TUTAJ
Warto dodać, że w ubiegłym roku, podczas realizacji pilotażowego programu dotacyjnego, Rybnik znalazł się wśród miast, których mieszkańcy byli najbardziej zainteresowani pozyskaniem dotacji na inwestycje ekologiczne z programu WFOŚiGW mającego na celu ograniczanie niskiej emisji.