Poniedziałek, 24 czerwca 2019

imieniny: Jana, Danuty, Janiny

RSS

Wydają kilka milionów na pomoc potrzebującym

12.04.2017 07:00 | 0 komentarzy | eos

Budżet krzyżanowickiego OPS w ubiegłym roku powiększył się o 3,3 mln zł, gdyż tyle wydano na świadczenie 500+ dla 770 dzieci. Kwota ta może jeszcze się zmienić, ponieważ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego rozpatruje dodatkowe wnioski.

Wydają kilka milionów na pomoc potrzebującym
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Ponadto z zasiłków celowych skorzystało 257 osób, zasiłków okresowych – 77 osób, a zasiłków stałych – 21 osób. Siedem osób z gminy Krzyżanowice przebywa w domach pomocy społecznej: „Złota Jesień” w Raciborzu, św. Nortburgi przy pl. Jagiełły oraz w Gorzycach. Koszty ich utrzymania w DPS ponosi gmina w wysokości 140 tys. zł, a rodziny płacą 63 tys. zł. Gmina wspiera również zakład leczniczo-opiekuńczy, w którym przebywa na jej koszt sześcioro pensjonariuszy. Dofinansowywane są też świetlice: Nadzieja przy ul. Kozielskiej w Raciborzu oraz Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Dom”. Z pomocy w formie dożywiania korzysta troje przedszkolaków oraz 13 dzieci w szkołach, a także gmina ponosi koszty wyżywienie czwórki uczniów szkoły specjalnej. Z programu pomocy żywnościowej PEAD w minionym roku skorzystało 227 osób. Rozdysponowano wówczas 7,5 t żywności o wartości 23 tys. zł, a w tym roku zaplanowano rozdział 6 t żywności na ponad 25 tys. zł. OPS w Krzyżanowicach realizuje projekt „Drugiemu człowiekowi”, służący aktywizacji osób bezrobotnych, opłacany ze środków zewnętrznych.

(ewa)