Sobota, 17 kwietnia 2021

imieniny: Roberta, Rudolfa, Stefana

RSS

Kolejką wąskotorową dojedziemy do Stodół. Rybnik zrewitalizuje tory

10.04.2017 07:49 | 0 komentarzy | pm

- Zaangażowanie miasta w przedsięwzięcie wynika z chęci wykorzystania i rozwijania potencjału Rybnika – mówi prezydent Piotr Kuczera.

Kolejką wąskotorową dojedziemy do Stodół. Rybnik zrewitalizuje tory
Wizualizacja wiaty w Stodołach. Grafika: UM Rybnik
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Rybnik zrewitalizuje tory kolei wąskotorowej na odcinku od granic miasta z Rudami Raciborskimi do stacji przesiadkowej Stodoły. Były peron w Stodołach przebudowany zostanie na dworzec kolejki. Kolej wąskotorowa to jedna z największych atrakcji regionu – ma długą tradycję, a stacja w Rudach znajduje się na Szlaku Zabytków Techniki. Dzięki podjętym przez władze miasta staraniom Rybnik zyska połączenie z rudzkim szlakiem – z torem wyjazdowym ze stacji Paproć. 6 kwietnia ogłoszony został przetarg na rewitalizację torów kolei wąskotorowej na wspomnianym odcinku. Inwestycja zostanie zrealizowana w systemie „projektuj i buduj”.
Zadaniem wykonawcy będzie wykonanie projektu technicznego rewitalizacji torów wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń, w tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Zabytkowej Stacji Kolei Wąskotorowej w Rudach. Wykonawca będzie zobowiązany też wykonać roboty budowlane zgodnie z wykonanym projektem – przede wszystkim zdemontować istniejący tor (odcinek 500 m), wykonać nawierzchnię kolejową, zamontować tor na długości około 700 m oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowo-kolejowego (w tym przynajmniej samoczynną sygnalizację świetlną w miejscu skrzyżowania się toru z ul. Rudzką) i oświetlenie. – Zaangażowanie miasta w przedsięwzięcie wynika z chęci wykorzystania i rozwijania potencjału Rybnika. To przede wszystkim szansa na zwiększenie atrakcyjności i poszerzenie oferty turystycznej. Realizacja planów pozwoli też na wyeksponowanie unikatowego charakteru dziedzictwa regionu – podkreśla prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Nowe oblicze zyska też były peron w dzielnicy Stodoły. Istniejąca konstrukcja żelbetonowa zostanie zdementowana, a następnie odbudowana.

– Na peronie planuje się wykonanie nawierzchni z gładkich płyt betonowych. Powstanie też wiata peronowa, w której zostaną zlokalizowane siedziska, w formie betonowej konstrukcji wykończonej deskami kompozytowymi. Infrastrukturę towarzyszącą stanowić będą m.in. ławki i kosze na odpady. Teren zostanie też oświetlony oraz objęty monitoringiem. Zadanie także będzie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, a ogłoszenie przetargu planowane jest w najbliższych dniach – wyjaśnia Wojciech Student, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej.
Warto dodać, że planowany do rewitalizacji odcinek na terenie Rybnika jest pozostałością po sieci kolei wąskotorowych działających od lat 20. XX wieku. Ruch kolejowy na obejmującym Rybnik szlaku zakończono w 1993 roku. Szlak wpisano do rejestru zabytków i objęto ochroną konserwatorską. Niestety w latach 1996-2001, między innymi w Rybniku, nastąpiły masowe kradzieże nawierzchni torowej, co doprowadziło do dewastacji infrastruktury. Niewielki element szlaku w Rybniku został już odbudowany – mowa o wykonanym w ubiegłym roku remoncie nawierzchni przejazdu w ciągu ul. Rudzkiej. Jego położenie stanowić będzie punkt stały nawiązania rewitalizowanego toru, zarówno w kierunku Stodół jak i Paproci. (inf. UM Rybnik)