Wtorek, 19 stycznia 2021

imieniny: Henryka, Mariusza, Erwina

RSS

Epidemia koronawirusa:

Politechnika Opolska zacieśnia współpracę z raciborskimi szkołami

30.03.2017 08:54 | 0 komentarzy | ż

Politechnika Opolska oficjalnym partnerem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu.

Politechnika Opolska zacieśnia współpracę z raciborskimi szkołami
Prorektor Krzysztof Malik i dyrektor Jacek Kąsek
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Branża budowlana CKZiU nr 1 w Raciborzu od wielu lat współpracuje i korzysta ze wsparcia Politechniki Opolskiej oraz jej pracowników naukowych.

- Nasze Centrum jest szkołą kształcącą w zawodach. Współpraca z otoczeniem gospodarczym jest dla nas bardzo ważna. Ważna jest także współpraca z uczelniami wyższymi. To tam, nasi zdolni absolwenci będą kontynuować edukację. Połączenie szkolnej wiedzy teoretycznej, nabytych umiejętności praktycznych oraz ścisła współpraca z uczelniami wyższymi może być gwarantem sukcesu zawodowego naszych uczniów – mówi Jacek Kąsek, dyrektor Centrum.

28 marca 2017r. podpisano oficjalne porozumienie o współpracy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu z Politechniką Opolską. Porozumienie ze strony uczelni podpisał prof. dr hab. Krzysztof Malik - prorektor ds. studenckich i inwestycji, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez prof. dra hab. inż. Marka Tukiendorfa - rektora Politechniki Opolskiej, a ze strony CKZiU nr 1 Jacek Kąsek - dyrektor Centrum.

Umowa przewiduje ścisłą współpracę m.in.: prowadzenie wspólnych działań na rzecz edukacji; udział zdolnych uczniów w realizacji projektów uczelnianych, konferencjach, seminariach, szkoleniach, zajęciach i wykładach na terenie Uczelni; przygotowania wspólnych przedsięwzięć popularnonaukowych; opracowania i wydania wspólnych publikacji; występowanie o finansowanie wspólnych projektów naukowych, dydaktycznych i inwestycyjnych; promocji osiągnięć naukowych; wzajemnej promocji placówek.

Koordynatorem współpracy ze strony Uczelni będzie dr inż. Andrzej Marynowicz a ze strony Centrum – mgr inż. Andrzej Kuc oraz mgr inż. Piotr Parys.

- Planujemy zacieśnić współpracę z innymi Uczelniami, wszystkich branż naszego Centrum – dodaje Jacek Kąsek.