Piątek, 26 lutego 2021

imieniny: Aleksandra, Mirosława, Dionizego

RSS

Radni opozycyjni chcą zmian stawek opłat za parkowanie. Zwołali dodatkową sesję

29.03.2017 21:06 | 2 komentarze | pm

W czwartek, 30 marca, w Urzędzie Miasta odbędą się dwie sesje Rady Miasta Rybnika. Pierwsza rozpocznie się o godz. 16.00, druga o godz. 18.00.

Radni opozycyjni chcą zmian stawek opłat za parkowanie. Zwołali dodatkową sesję
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Radni opozycyjni wystąpili z wnioskiem o zwołanie dodatkowej sesji Rady Miasta Rybnik, ponieważ chcą zmian stawek opłat za parkowanie samochodów na terenach podległych samorządowi rybnickiemu. Specjalne oświadczenie podpisali Anna Gruszka, Henryk Cebula (Samorządowy Ruch Demokratyczny), Maria Polanecka-Nabagło, Ewa Ryszka, Adam Fudali, Michał Chmieliński, Andrzej Wojaczek (Blok Samorządowy Rybnik), Mirela Szutka, Łukasz Dwornik, Jerzy Lazar, Arkadiusz Szweda (PiS). Jako że na 30 marca było już zwołana sesja rady, przewodniczący zdecydował, że dodatkowa odbędzie się w tym samym dniu i podzielił spotkanie radnych na dwie tury.

Oświadczenie radnych

”Zgodnie z ustawą o gospodarce komunalnej organem właściwym do ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego jest organ stanowiący czyli Rada Miasta. Powyższe upoważnienie zostało powierzone, w dobrej wierze, organowi wykonawczemu – Prezydentowi Miasta uchwałą Rady Miasta Rybnika z dnia 19 marca 2015 r. Na podstawie uzyskanego upoważnienia Prezydent Miasta całkowicie ignorując Radę Miasta bez jakichkolwiek konsultacji i bez zaciągnięcia opinii, w tak wrażliwej społecznie sprawie, wydał w dniu 20.02.2017 r. zarządzenie, którym w sposób istotny zmienił stawki opłaty za parkowanie samochodów. Nowe stawki w szczególności dotknęły mieszkańców śródmieścia oraz mieszkańców dzielnic miasta Rybnika, którzy pracują w centrum naszego miasta, a z różnych powodów nie mogą korzystać z komunikacji miejskiej i tym samym zmuszeni są do korzystania z samochodu.

Wobec powyższego radni opozycyjni uznali, że przekazanie w/w uprawnień było bardzo dużym błędem i postanowili złożyć wniosek o podjęcie uchwały uchylającej upoważnienie udzielone Prezydentowi Miasta. Uchylenie upoważnienia umożliwi przywrócenie Radzie Miasta przysługujących jej ustawowych praw i uchwalić podczas najbliższej dodatkowej sesji Rady Miasta nowych stawek opłat, z uwzględnieniem w tej sprawie głosów rybniczan. Proponujemy, aby wysokość abonamentu ogólnodostępnego za parkowanie samochodów wyniósł 40 zł/miesiąc, a dla Dużych Rodzin 30 zł/miesiąc. Wnioskujemy także zmianę stawek godzinowych w ten sposób, że opłata za pierwszą godzinę wynosić będzie 2,50 zł/godz. i za każdą rozpoczętą następną godzinę 1.00 zł. Radni wnioskodawcy proponują także podjęcie uchwały w myśl której, opłatą abonamentową, taką samą jak wszyscy mieszkańcy Rybnika, w wysokości 40 zł/miesiąc objęty zostanie także teren dziedzińca przy Urzędzie Miasta przy ul. Chrobrego 2. Do wykupienia abonamentu uprawnieni będą: Prezydent Miasta i jego zastępcy, Sekretarz Miasta, Skarbnik, naczelnicy poszczególnych wydziałów oraz radni. Dodatkowa sesja została zwołana na 30 marca 2017 r. na godz. 18.00”.

Ludzie:

Adam Fudali

Adam Fudali

Przewodniczący Rady Miasta Rybnika

Andrzej Wojaczek

Andrzej Wojaczek

Radny Miasta Rybnik.

Anna Gruszka

Anna Gruszka

Radna Miasta Rybnik.

Henryk  Cebula

Henryk Cebula

Radny Miasta Rybnik.

Michał Chmieliński

Michał Chmieliński

Radny Miasta Rybnik.