środa, 20 stycznia 2021

imieniny: Fabiana, Sebastiana, Dobroniegi

RSS

Epidemia koronawirusa:

Szukają dyrektorów trzech przedszkoli

17.03.2017 07:00 | 1 komentarz | juk

W Pszowie ogłoszono konkurs dla kandydatów na stanowiska trzech dyrektorów przedszkoli. Chodzi o prowadzenie Publicznego Przedszkola nr 1, Publicznego Przedszkola nr 2 oraz oddziału Przedszkola Publicznego nr 3 przy ul. Generała Wł. Andersa.

Szukają dyrektorów trzech przedszkoli
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Do konkursu na stanowisko dyrektora może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który między innymi ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej placówce, ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać między innymi uzasadnienie przystąpienia do konkursu, koncepcję funkcjonowania i rozwoju placówki oraz życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej. Należy je składać do 24 marca w siedzibie pszowskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświaty.

Konkurs przeprowadzi specjalna komisja powołana przez burmistrza Pszowa. W jej skład wejdzie trzech przedstawicieli organu prowadzącego, trzech przedstawicieli organu nadzoru pedagogicznego, dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej, dwóch przedstawicieli rady rodziców oraz po jednym przedstawicielu związków zawodowych. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie, drogą pisemną. Więcej informacji na www.pszow.pl

(juk)

zdjęcie poglądowe, arch. nowiny.pl