Poniedziałek, 10 maja 2021

imieniny: Antoniego, Antonina, Izydora

RSS

Ptasia grypa: drób nadal pod kluczem

05.03.2017 19:00 | 0 komentarzy | art

W celu ochrony przed ptasią grypą Powiatowy Inspektor Weterynarii (PIW) w Wodzisławiu Śl. przypomina o konieczności prowadzenia dalszych działań prewencyjnych związanych z tym zagrożeniem. Tym bardziej że blisko granicy, w czeskiej Doubravie koło Karviny zlokalizowano kolejne ognisko tej choroby u ptactwa hodowlanego.

Ptasia grypa: drób nadal pod kluczem
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Dla wszystkich posiadaczy drobiu na terenie powiatu wodzisławskiego oznacza to konieczność przestrzegania podstawowych obowiązków, w tym m.in. trzymania drobiu (kur, kaczek, gęsi itp.) w zamknięciu, ponieważ ogranicza to kontakt z dzikimi ptakami i zmniejsza ryzyko zakażenia wirusem od dzikiego ptactwa; zabezpieczenia paszy i wody dla ptactwa domowego przed dostępem dzikich ptaków, utrzymywania drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki i niepojenia drobiu wodą pochodzącą z tych zbiorników; wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z kurników, w których jest utrzymywany drób; maty można wykonać samodzielnie, np. z gąbki 1×1 m nasączonej odpowiednim preparatem (np. VIRKON S, HYPEROX); stosowania w gospodarstwie odzieży ochronnej i mycie rąk po kontakcie z drobiem; zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób (zgłoszenia można dokonać także u sołtysa); zawiadamiania Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższego lekarza weterynarii o wystąpieniu u drobiu objawów chorobowych lub padnięć ptaków.

10 lutego PIW wydał rozporządzenie o wytyczeniu na obszarze gminy Godów i części gminy Gorzyce obszaru zagrożonego wystąpieniem ptasiej grypy.

(art)