Czwartek, 5 sierpnia 2021

imieniny: Marii, Oswalda, Stanisławy

RSS

Gminy wracają do sieci szkół sprzed lat

12.02.2017 07:00 | 0 komentarzy | art

Projektowana sieć szkół w gminach Gorzyce i Godów, związana z wprowadzeniem w życie zapisów reformy oświaty nie przyniesie rewolucyjnych zmian. – Wrócimy do tego co było przed laty, kiedy nie było jeszcze gimnazjów – podkreślają włodarze obu gmin.

Gminy wracają do sieci szkół sprzed lat
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Gimnazja zostaną włączone do podstawówek

Projekt sieci szkół w gminie Gorzyce (musi zostać jak w przypadku każdej gminy zaopiniowany przez kuratorium oświaty) zakłada, że obecne gimnazja zostaną po prostu włączone do szkół podstawowych, w których do 2019 r. będą funkcjonować oprócz klas szkół podstawowych, również klasy gimnazjalne dla uczniów, którzy muszą dokończyć ten etap nauki. Z kolei szkoły w Gorzyczkach, Olzie, Bluszczowie staną się na powrót szkołami 8–klasowymi, zaś szkoła w Koloni Fryderyk szkołą 4–klasową. – Mam nadzieję, że tego typu rozwiązanie ułatwi nam zarządzanie personelem, który będzie mógł być swobodnie dysponowany przez dyrektorów szkół – mówi wójt Daniel Jakubczyk. Jego zdaniem reforma odpowiada na oczekiwania rodziców, którzy chcą, by ich dzieci uczyły się w szkole, która jest blisko domu.

Ograniczona zmianowość

Identyczny zabieg zostanie przeprowadzony w Godowie. Tu również gimnazja w Skrzyszowie i Gołkowicach zostaną włączone do szkół podstawowych w tych miejscowościach. Taki zabieg jest stosunkowo prosty w realizacji, bo gimnazja nie zostały ulokowane w odrębnych budynkach. Z kolei pozostałe szkoły podstawowe: w Godowie, Łaziskach, Skrbeńsku i Krostoszowicach zostaną przekształcone w szkoły 8–klasowe. Placówki będą miały pewne problemy lokalowe (zbyt mała liczba sal lekcyjnych), dlatego zostanie wprowadzona częściowa zmianowość. Dzieci będą jednak w szkole uczyć się co najwyżej do godziny 15.00, a nie do 18.00 jak to jest przy pełnej zmianowości.