Sobota, 15 maja 2021

imieniny: Zofii, Nadziei, Berty

RSS

Krzyżanowice i Pietrowice. Najmniej dzieci uprawnionych do 500+

06.02.2017 07:15 | 0 komentarzy | żet

Gminy Krzyżanowice oraz Pietrowice Wielkie znalazły się w dziesiątce samorządów, w których udział dzieci uprawnionych do świadczenia 500+ jest najniższy w kraju.

Krzyżanowice i Pietrowice. Najmniej dzieci uprawnionych do 500+
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Najwięcej i najmniej w kraju (%)

W dziesięciu gminach w Polsce do świadczenia 500+ uprawnionych jest powyżej 84% ogółu dzieci. Na przeciwległym krańcu zestawienia jet 10 samorządów, gdzie świadczenie może pobierać 34,% - 39,5% ogółu dzieci. Wśród nich znajdują się gminy z naszego regionu.

I tak w Gminie Krzyżanowice dzieci uprawnione do świadczenia 500+ to 38,2% ogółu dzieci w gminie. W 2016 roku w ramach programu Rodzina 500+ wypłacono tam 3,308 mln zł.

Niewielki jest również odsetek dzieci uprawnionych do świadczenia w gminie Pietrowice Wielkie, gdzie wynosi on 39,5%. W tej gminie wydatki na 500+ wyniosły w minionym roku 2,016 mln zł.

W zestawieniu 10 gmin w Polsce, gdzie procentowy udział uprawdnionych do świadczenia w ogólnej liczbie dzieci jest najniższy znalazły się jeszcze gminy sąsiadujące z powiatem raciborskim - Polska Cerekiew (38,4%) oraz Reńska Wieś (38,2%).

Średnia dla kraju to 55%

Do końca 2016 r. wsparciem z programu 500+ objęto ponad 3,8 mln dzieci, tj. 55 proc. dzieci do 18 lat; do 2,78 mln rodzin trafiło ponad 17 mld zł. Najwięcej dzieci objętych wsparciem mieszka na Mazowszu (ponad 551,4 tys.), na Śląsku (prawie 381,5 tys.) i w Wielkopolsce (ponad 377,8 tys.). Prawie 40 proc. ogółu dzieci otrzymujących świadczenie mieszka na wsi.

Procentowy udział dzieci w poszczególnych gminach został obliczony na podstawie danych ze sprawozdania dotyczącego realizacji Programu Rodzina 500 Plus w 2016 roku (stan na koniec grudnia 2016 roku) oraz danych Głównego Urzędu Statystycznego (dane wg stanu na 31 grudnia 2015 roku).

źródło: MRPiPS, Codzienny Serwis Informacyjny PAP, jm/Serwis Samorządowy PAP, oprac. żet