Poniedziałek, 17 grudnia 2018

imieniny: Olimpii, Łazarza, Jolanty

RSS

Powstanie szkoła z dyrektorem i trzema wicedyrektorami

02.02.2017 07:00 | 0 komentarzy | juk

Do Szkoły Podstawowej nr 1 zostanie włączone gimnazjum, a Szkoła Podstawowa nr 2 pozostanie osobną placówką – to główne założenia, które będą obowiązywały w Marklowicach już od września.

Powstanie szkoła z dyrektorem i trzema wicedyrektorami
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Zespół ds. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego został powołany przez wójta Marklowic na początku stycznia. Pracują w nim m.in. dyrektorzy szkół. Mógł on bazować na wariantach zaproponowanych przez Jolantę Tomaszewską, dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Marklowicach. Mógł również wypracować własne pomysły.

Jakie ustalenia?

– Zespół wybrał wariant, który zakłada włączenie gimnazjum do 8–letniej szkoły podstawowej oraz funkcjonowanie SP 2 w dotychczasowej strukturze w klasach I–III – wyjaśniła przewodnicząca powołanego zespołu, Krystyna Klocek. Zaproponowano również, że do 2019 r. tylko klasy VII przejdą do budynku obecnego gimnazjum. Z kolei uczniowie z klas I–VI zostaną w obecnej podstawówce. Jak dodaje radna Klocek, powodem takiej decyzji są zmiany w liczebności uczniów. W 2019 r. z 24 oddziałów klasowych zostanie tylko 18 lub 19. Rok 2019 ma przynieść również kolosalne zmiany w kadrze pedagogicznej. Zwolnienia nauczycieli mają być podyktowane przez mniejszą liczbę uczniów uczęszczających do marklowickich placówek.

Dyrektor i trzech wicedyrektorów w jednej szkole!

Zapisy reformy oświaty przewidują zmiany dla dyrektorów szkół. Z dniem 1 września 2017 r. dyrektorzy dotychczasowych 6–letnich szkół podstawowych mają stać się z mocy prawa dyrektorami szkół 8–letnich. Będą oni nadal pełnić swoją funkcję do końca wyznaczonej wcześniej kadencji. Z kolei dotychczasowy dyrektor gimnazjum obejmie z mocy prawa stanowisko wicedyrektora szkoły podstawowej. Marklowicki zespół proponuje, aby do 2019 r. pozostawić trójkę wicedyrektorów (dwóch z gimnazjum oraz jednego z podstawówki), którzy będą zarządzali budynkiem gimnazjum i szkoły podstawowej. W opinie członków zespołu pozostawianie dwóch wicedyrektorów w budynku gimnazjum jest konieczne, ponieważ w przypadku nieobecności jednego z nich drugi będzie mógł zarządzać szkołą.

W praktyce

Przypomnijmy, że wybrany wariant obejmuje naukę podzieloną na 3 budynki, lecz w 2 obwodach obowiązujących na terenie gminy. Pierwszym obwodem będzie Szkoła Podstawowa nr 1 z włączonym gimnazjum. Edukacja odbywać się będzie w obu budynkach szkół – w SP 1 byłyby odziały I–V lub I–IV, a gimnazjum przejęłoby klasy V–VIII lub VI–VIII. Drugim obwodem będzie Szkoła Podstawowa nr 2, gdzie struktura edukacyjna zostanie bez zmian, czyli uczyć się w niej będą dzieci w klasach I–III z dotychczasowego obwodu. Plusami tego wariantu jest spełnienie wymogu reformy dotyczącego bliskiej odległości drugiej szkoły, ponieważ SP 1 znajduje się niedaleko gimnazjum. Baza dydaktyczna gotowa do kształcenia w SP 1 również jest atutem tego rozwiązania. Ewentualnymi minusami będzie między innymi praca w dwóch budynkach (SP 1 i gimnazjum), ponieważ wiązałaby się to z przechodzeniem nauczycieli na zajęcia z jednej szkoły do drugiej. Taka sytuacja wiązałaby się z brakiem zapewnienie pełnego bezpieczeństwa podczas przerw lekcyjnych. Rozwiązaniem tego problemu miałby być łącznik między budynkami obu szkół. Jednak czy i w jakiej formie ów łącznik powstanie jest niewiadomą, ponieważ radni niezbyt chętnie przyjęli pomysł nowej inwestycji.

(juk)