środa, 24 lutego 2021

imieniny: Macieja, Bogusza, Jaśminy

RSS

WAŻNE:

Roszada w radzie powiatu. Dutkiewicz, Wacławczyk i Widera w grze

01.02.2017 07:00 | 2 komentarze | żet

W stosunku do grudnia, PO utraciła w radzie dwóch przewodniczących komisji. Po jednym zyskali reprezentanci Prawa i Sprawiedliwości oraz Razem dla Ziemi Raciborskiej.

Roszada w radzie powiatu. Dutkiewicz, Wacławczyk i Widera w grze
Katarzyna Dutkiewicz, Dawid Wacławczyk, Ewa Widera
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Po rezygnacji radnego Łukasza Kocura (PO), w radzie powiatu raciborskiego doszło do przetasowań w składach komisji oraz zmian na stanowiskach przewodniczących.

Wacławczyk...

Dawid Wacławczyk (PiS) przestał być nie tylko przewodniczącym, ale również członkiem komisji rewizyjnej. W zamian za to radni jednogłośnie przyjęli go do składu komisji budżetu i finansów, a także powierzyli przewodnictwo komisji promocji i wspierania przedsiębiorczości. - Jego kandydatura nie wymaga uzasadnienia, wszyscy państwo wiecie czym zwiazany jest zawodowo i hobbystycznie - powiedziała Katarzyna Dutkiewicz o Dawidzie Wacławczyku przed głosowaniem.

...Dutkiewicz...

Sama Katarzyna Dutkiewicz (PiS) przestała być członkiem komisj promocji. Przeniesiono ją za to do komisji rewizyjnej, w której objęła funkcję przewodniczącej. Kandydaturę K. Dutkiewicz zapropnował radny Adrian Plura (Razem dla Ziemi Raciborskiej).

...i Widera

Zmiany dotknęły również komisji rolnictwa. Z przewodniczenia temu gremium zrezygnował radny Władysław Gumieniak (PO). W skład komisji dokooptowano Ewę Widerę (Razem dla Ziemi Raciborskiej), która następnie objęła funkcję przewodniczącej. Zgłaszający jej kandydaturę Adrian Plura zwrócił uwagę na doświadczenie zawodowe Widery, która pracując w Urzędzie Gminy Krzyżanowice była autorem wielu projektów i wniosków, dzięki którym do Krzyżanowic trafiły pieniądze m.in. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zaskakująca zgodność

Co ciekawe, wszystkie te roszady personalne przegłosowano jednogłośnie - opowiedzieli się za nimi radni reprezentujący barwy PO, PiS oraz Razem dla Ziemii Raciborskiej. W stosunku do grudnia, PO utraciła w radzie powiatu dwóch przewodniczących komisji, natomiast Razem dla Ziemi Raciborskiej oraz Prawo i Sprawiedliwość zyskały po jednym.

Pracami pozostałych komisji, w których nie wymieniono przewodniczących, kierują Artur Wierzbicki (PO, budżet), Adrian Plura (RdZR, oświata) oraz Marceli Klimanek (RdZR, zdrowie).

Po co te komisje?

W komisjach radni omawiają, kontrolują oraz współkreują politykę władz powiatu raciborskiego w poszczególnych dziedzinach.

W radzie powiatu raciborskiego funkcjonuje pięć komisji branżowych, które zajmują się budżetem, oświatą, promocją, rolnictwem oraz zdrowiem. Jest jeszcze najbardziej prestiżowa komisja rewizyjna, która kontroluje urzędników, władze powiatu oraz bada skargi.

Współpraca z opozycją

W radzie powiatu raciborskiego radni koalicji Razem dla Ziemi Raciborskiej - Platforma Obywatelska często współpracują z opozycją spod znaku Prawa i Sprawiedliwości. Osie konfliktu dotyczą przede wszystkim odmiennych poglądów na kwestie zarządzania raciborskim szpitalem oraz niskiej emisji. Powyższe roszady można odczytać jako symptom zarysowywania się nowego układu sił w radzie powiatu raciborskiego.

Wojtek Żołneczko

Ludzie:

Adrian Plura

Adrian Plura

Radny Powiatu Raciborskiego.

Artur Wierzbicki

Artur Wierzbicki

Radny Powiatu Raciborskiego.

Dawid Wacławczyk

Dawid Wacławczyk

Wiceprezydent Raciborza

Ewa Widera

Ewa Widera

Radna Powiatu Raciborskiego

Katarzyna Dutkiewicz

Katarzyna Dutkiewicz

samorządowiec i polityk

Marceli Klimanek

Marceli Klimanek

Radny powiatu raciborskiego.

Władysław Gumieniak

Władysław Gumieniak

Radny powiatu raciborskiego.

Łukasz Kocur

Łukasz Kocur

Radny Powiatu Raciborskiego.