Wtorek, 18 lutego 2020

imieniny: Konstancji, Maksyma, Wiaczesława

RSS

Jak najlepiej wykorzystać jubileusz 800-lecia Raciborza?

27.01.2017 09:38 | 1 komentarz | web

Na ostatniej sesji Rady Miasta przedstawiono wiele różnych pomysłów w jaki sposób uczcić 800 lat nadania praw miejskich. W proponowanym zestawie zabrakło mi kilku istotnych spraw, które starałem się przedstawić radnym - pisze Piotr Klima (na zdj.).

Jak najlepiej wykorzystać jubileusz 800-lecia Raciborza?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Niewątpliwie ten jubileusz należy wykorzystać w kilku celach:

  • podniesienie świadomości i wiedzy mieszkańców Ziemi Raciborskiej i sąsiednich regionów o historii naszego miasta,
  • wzmocnienie lokalnego patriotyzmu,
  • zwiększenie szacunku dla historii i tradycji,
  • promocja miasta w kraju i zagranicą wśród polityków, naukowców, samorządowców, przedsiębiorców, przedstawicieli mediów.

W tym celu należy:

  • zaapelować do różnych grup ludzi reprezentujących określone profesje, którzy zechcieliby podjąć się opracowań historycznych w ramach swoich zawodów,
  • zainteresować instytucje naukowe zajmujące się tą tematyką oraz zachęcić do prowadzenia badań w tym kierunku,
  • zainspirować realizujących prace naukowe, piszących doktoraty, prace magisterskie i licencjackie na różnych uczelniach do podejmowania podmiotowych tematów, publikowania artykułów naukowych, popularnonaukowych, wspomnień, organizacji wykładów i odczytów.

Wydaje się, że tematy te powinny podjąć instytucje i podmioty, które ze swej natury powołane są do takich dzieł: Archiwum Państwowe, Archiwum Diecezjalne, Muzeum, Raciborskie Centrum Kultury, PWSZ, szkoły i inne placówki oświatowe, Towarzystwo Miłośników Ziemi Raciborskiej i inne organizacje pozarządowe, Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe, podmioty w gminach Powiatu Raciborskiego.

Mam nadzieję, że uda się zorganizować kilka konferencji, sympozjów, sesji naukowych poświęconych wybranym tematom, na których wykładowcy – goście z ośrodków akademickich i raciborzanie - przedstawiliby wyniki swoich prac, a uczestnicy spotkań mogliby podjąć twórczą dyskusję.

Z pewnością do takich interesujących tematów można by zaliczyć np.: władze miasta (ustrój polityczny i gospodarczy, kierujący, rajcowie, zakres działania, uwarunkowania prawne, partie polityczne, organizacje), oświata i wychowanie (szkolnictwo, kultura, biblioteki, języki, obyczaje), tradycja (kroniki rodzinne, drzewa genealogiczne, wielokulturowość, religia, wyznania, kościoły, miejsca religijne, cmentarze), gospodarka (rzemiosło, handel), zdrowie (higiena, stan sanitarny, leczący, opiekunowie, szpitale, apteki, diagnostyka, leczenie), bezpieczeństwo (sądy i prawnicy, wojsko, policja, straż pożarna, więziennictwo), architektura i urbanistyka, komunikacja w obrębie miasta i połączenia z sąsiednimi regionami (zaprzęgi konne, łodzie pociągi, samochody, drogi, chodniki, place, skwery, mosty, wiadukty, promy), gospodarka ziemią (rolnictwo, hodowla, sadownictwo, ogrodnictwo), łączność (poczta, telekomunikacja), rekreacja (sport, turystyka), media (czasopisma, radio, telewizja, Internet).

Przedstawione propozycje przedsięwzięć i inicjatyw potrzebują poza ich realizatorami i potencjalnie zainteresowanymi odpowiednich środków finansowych. Należy zastanowić się nad ich źródłami oraz partycypacją w kosztach, w której mogłyby uczestniczyć: urzędy, instytucje, róże podmioty, środki unijne i osoby prywatne. Z pewnością mogłyby wspomóc finansowo osoby reprezentujący dane grupy zawodowe, np. lekarze, farmaceuci, prawnicy, rzemieślnicy, architekci, budowlańcy, itd. Wszak opracowania historii ich profesji na przestrzeni historii Raciborza będzie przez nich wykorzystywane z pożytkiem dla budowania dobrego wizerunku, zachowania pamięci, dalszego rozwoju ich zawodów.

Serdecznie proszę czytających ten tekst o podejmowanie dobrych inicjatyw i organizacji przedsięwzięć na miarę naszego dumnego Grodu. Będę wdzięczny za wszystkie uwagi i opinie, które proszę kierować do redakcji lub na mój mail: klimafarm@wp.pl

Piotr Klima, radny Rady Miasta Racibórz


Opinie oraz treści zawarte w rubryce WebKrytyka przedstawiają wyłącznie własne zdanie autorów i mogą ale nie muszą odzwierciedlać poglądów redakcji. Masz coś ciekawego do przekazania szerszemu gronu - zapraszamy na łamy portalu nowiny.pl - opublikujemy Twój felieton bezpłatnie. Wyślij swoje przemyślenia na adres webkrytyka@nowiny.pl. Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy publikacji materiału.

Ludzie:

Piotr Klima

Piotr Klima

Radny Gminy Racibórz