Poniedziałek, 17 czerwca 2019

imieniny: Laury, Alberta, Marcjana

RSS

Dramatyczne przekroczenie poziomu pyłu PM 10

09.01.2017 15:38 | 19 komentarzy | mak

W miniony weekend stacje pomiarowe w Wodzisławiu Śląskim i Rybniku wskazywały od ok. 470% do nawet 1160 % przekroczenia normy dla pyłu PM 10. Znane są już także prognozy na 10 stycznia.

Dramatyczne przekroczenie poziomu pyłu PM 10
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Pył PM 10 jest niebezpieczny, bo zawiera substancje toksyczne, metale ciężkie oraz dioksyny i furyny. Pył ten przedostaje się do górnych dróg oddechowych a mniejsze jednostki przenikają bezpośrednio do krwi.

Obecnie stan przekroczenia pyłu w naszym regionie wynosi od 1436 % do 2272 %.

Zaleca się unikanie lub ograniczanie do minimum czasu przebywania na zewnątrz, zwłaszcza przez kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze oraz osoby z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami krążenia. Należy unikać dużych wysiłków fizycznych na otwartym powietrzu i zaniechać palenia papierosów. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia – skontaktować się z lekarzem.

10 stycznia (wtorek) jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego ze względu na poziom pyłu zawieszonego będzie bardzo zła. W aglomeracji górnośląskiej i  rybnicko-jastrzębskiej, w środkowej części województwa, Kotlinie Żywieckiej oraz w Częstochowie i  Bielsku-Białej mogą wystąpić przekroczenia poziomu alarmowego stężenia pyłu zawieszonego PM10 (300 µg/m3).