Niedziela, 20 maja 2018

imieniny: Bazylego, Bernardyna, Bronimira

RSS

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu o wirusie ptasiej grypy

05.01.2017 06:00 | 0 komentarzy | ż

W związku z dużym zagrożeniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2016 poz. 2091) wprowadzające zakazy i nakazy na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nakłada na właścicieli drobiu następujące obowiązki - informuje Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu.

Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)


Obowiązki właścicieli drobiu:

a) odosobnienie drobiu w sposób ograniczający kontakt z dzikimi ptakami,

b) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób (zgłoszenia można dokonać także u sołtysa),

c) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki i nie pojenie drobiu wodą pochodzącą z tych zbiorników,

d) zabezpieczenie paszy dla ptaków przed kontaktem z dzikimi ptakami,

e) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób,

f) stosowanie w gospodarstwie odzieży ochronnej i mycie rąk po kontakcie z drobiem,

g) zawiadamianie organu Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższego lekarza weterynarii o wystąpieniu u drobiu objawów klinicznych sugerujących grypę ptaków (zwiększonej śmiertelności; znaczącego spadku pobierania paszy i wody; objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; duszności; sinicy i wybroczyn; biegunki; nagłego spadku nieśności).

źródło: Starostwo Powiatowe w Raciborzu