Czwartek, 27 czerwca 2019

imieniny: Władysława, Maryli, Władysławy

RSS

27.12.2016 10:29 | 9 komentarzy | acz

Przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach wzrosło w listopadzie o 4 procent rok do roku i wyniosło 4 tys. 329,71 zł - podał GUS. Wzrosły płace w większości branż, nieco spadły w górnictwie - do kwoty 8 tys. 243,63 zł.

Polacy zarabiają więcej
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

W listopadzie br. wzrost przeciętnych miesięcznych nominalnych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw w skali roku był szybszy niż przed miesiącem. Przy cenach konsumpcyjnych kształtujących się podobnie jak przed rokiem, wzrost siły nabywczej płac umocnił się. Utrzymał się niewielki wzrost nominalnych i realnych emerytur i rent brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych oraz rolników indywidualnych" - podał GUS.

Zgodnie z danymi GUS przeciętne miesięczne nominalne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie br. wyniosło 4 tys. 329,71 zł i było o 4 proc. wyższe niż przed rokiem (w listopadzie ub. roku wzrost wyniósł również 4 proc.), podczas gdy w październiku br. wzrost wyniósł 3,6 proc.