Poniedziałek, 1 marca 2021

imieniny: Antoniego, Radosława, Albina

RSS

W jakich warunkach można sprzedawać i zabijać ryby? Policja zabiera głos

20.12.2016 12:34 | 1 komentarz | żet

Komenda Główna Policji przypomina o regulacjach dotyczących handlu żywymi rybami oraz sposobu ich uśmiercania. - (...) Bez wątpienia karpie, jako zwierzęta kręgowe, podlegają ochronie przewidzianej w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochornie zwierząt - przypomina KGP.

W jakich warunkach można sprzedawać i zabijać ryby? Policja zabiera głos
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Policjanci przywołują artykuły Ustawy o ochronie zwierząt, do których przestrzegania zobowiązani są pracownicy sklepów oferujących w sprzedaży detalicznej żywe ryby. Zgodnie z literą prawa, każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania, przez które rozumie się m.in. zapewnienie właściwych warunków bytowania, ograniczenie zbędnego cierpienia oraz stresu zwierząt.

Dlatego też karpie (i inne ryby) należy transportować oraz przetrzymywać w pojemnikach z wodą. W przeciwnym wypadku dochodzi do znęcania się nad zwierzętami, co jest zagrożone karą grzywny, a nawet ograniczenia lub pozbawienia wolności.

Również uśmiercanie ryb powinno odbywać się w sposób humanitarny polegający na zadawaniu minimum cierpienia fizycznego i psychicznego, w miejscu do tego wydzielonym (ograniczony dostęp osób postronnych). Warto podkreslić, że ustawa zabrania uśmiercania zwierząt w obecności dzieci, a ubojem powinna zajmować się osoba przeszkolona.

fot. zdjęcie poglądowe/krosno.lubuska.policja.gov.pl