środa, 5 maja 2021

imieniny: Ireny, Waldemara, Piusa

RSS

Wiceburmistrz Pszowa z ekstrapremią

14.12.2016 19:00 | 4 komentarze | juk

Jaką kwotę powinien otrzymywać zastępca burmistrza za pełnienie funkcji burmistrza? W Pszowie jest to dodatek w wysokości 2,5 tys. zł

Wiceburmistrz Pszowa z ekstrapremią
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Podczas listopadowej sesji Rady Miasta w Pszowie, w punkcie sprawozdania burmistrza odbyła się dyskusja dotycząca wynagrodzenia dla wiceburmistrza Dawida Topola. Dokładnie przedmiotem rozmów był dodatek specjalny przyznany włodarzowi za pełnienie funkcji burmistrza pod nieobecność Katarzyny Sawickiej–Muchy, która przebywa na urlopie macierzyńskim. – Mam pytanie, czy pan miał łzy w oczach, kiedy brał pan dodatek 1 tys. zł za nieobecność burmistrz? – dopytywał wiceprzewodniczący rady miasta, Piotr Kowol.

Dodatek na cztery miesiące

Rajca nawiązywał do troski o stan budżetu. – Proponuję najpierw zweryfikować źródło informacji – odpowiedział wiceburmistrz Dawid Topol. Dodał, że suma przytoczona przez radnego nie jest kwotą adekwatną do otrzymywanej. Do dyskusji pomiędzy zastępcą przewodniczącego a wiceburmistrzem włączył się radny Marcin Grzenia. Zapytał, czy Dawid Topol może potwierdzić, że takowy dodatek specjalny za zastępowanie burmistrza dostaje, od jakiego czasu i w jakiej kwocie. Wiceburmistrz potwierdził, że dodatek otrzymuje od początku listopada i będzie pobierał go co miesiąc do końca lutego 2017 r. – Kwota 1 tys. zł nie jest tą kwotą – dodał. Topol odparł również, że nie miał nigdy problemu z informowaniem o tym, ile zarabia, ponieważ jest osobą publiczną. – Jest to poziom łącznie 2,5 tys. zł brutto, z uzupełnieniem innego dodatku – wyjaśnił wiceburmistrz, który zarabia obecnie 9808 zł brutto.

Dodatek przyznała burmistrz miasta

Pracownikowi samorządowemu z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań może zostać przyznany dodatek specjalny. Przysługuje on w kwocie wynoszącej, co najmniej 20% i nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Jego podstawą prawną jest Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Wynagrodzenie i nagrody dla zastępcy burmistrza ustala Burmistrz Miasta, co określa Statutu Miasta Pszów.

(juk)

Ludzie:

Dawid  Topol

Dawid Topol

Były wiceburmistrz Pszowa