Piątek, 14 maja 2021

imieniny: Bonifacego, Macieja, Dobiesława

RSS

Rybnik: minimalne zmiany w podatkach od nieruchomości i od środków transportowych

20.11.2016 11:30 | 0 komentarzy | pm

Radni Miasta Rybnika przyjęli stawki podatku od nieruchomości i od środków transportowych na 2017 rok.

Rybnik: minimalne zmiany w podatkach od nieruchomości i od środków transportowych
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Wysokość stawek podatku od nieruchomości określa rada gminy w drodze uchwały, a przyjęte stawki nie mogą przekroczyć górnych granic określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.
Uchwalone na 2017 rok stawki w większości pozostają na poziomie przyjętym w 2016 roku. Obniżeniu uległy stawki podatków:
− od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – o 20 groszy, do 22,66 zł,
− od budynków pozostałych (w tym garaży poza budynkami mieszkalnymi) – o 6 groszy, do 7,62 zł,
− od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – o 4 grosze, do 4,61 zł,
− od gruntów pod wodami jezior i zbiorników sztucznych – o 4 grosze, do 4,54 zł.

Obniżka wynika z konieczności dostosowania stawek obowiązujących w Mieście do stawek ustawowych. W 2017 roku następujące stawki w podatku od nieruchomości będą niższe od górnych stawek ustawowych:
– grunty pozostałe - o 2 grosze (0,45 zł), w tym grunty rekreacyjno-wypoczynkowe – o 17 groszy (0,30 zł),
– budynki mieszkalne i ich części – o 2 grosze (0,73 zł),
– budynki zajęte na obrót materiałem siewnym – o 3 grosze (10,56 zł),
– budynki gospodarcze – o 1,77 zł (5,85 zł).

Poniżej maksymalnych stawek ustawowych i w wysokości takiej jak w roku 2016 uchwalono stawki podatku od środków transportowych na rok 2017. Ma to na celu utrzymanie korzystnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Stawki podatku od nieruchomości na 2017 r. – SPRAWDŹ TUTUAJ

Stawki podatku od środków transportowych na 2017 r. – SPRAWDŹ TUTUAJ