Poniedziałek, 25 stycznia 2021

imieniny: Tatiany, Miłosza, Pawła

RSS

Anna Ronin uniewinniona. Skarb Państwa zapłaci za jej adwokata

17.10.2016 16:11 | 8 komentarzy | ma.w

Sąd Rejonowy w Raciborzu orzekł dziś o godz. 15.00, że radna miejska nie ujawniła szczegółów śledztwa policyjnego (nie dokonała przestępstwa naruszenia tajemnicy postępowania przygotowawczego), o co oskarżyła ją raciborska prokuratura.

Anna Ronin uniewinniona. Skarb Państwa zapłaci za jej adwokata
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas
Prowadząca sprawę sędzia Monika Mańka przedstawiła uzasadnienie wyroku:

Oskarżona w żadnym charakterze nie brała udziału w postępowaniu przygotowawczym prowadzoną przez Prokuraturę Rejonową w Gliwicach. Nie miała też żadnego kontaktu z aktami tego postępowania. Postępowanie dowodowe nie wykazało w żaden sposób aby oskarżona kontaktowała się, informowała się o przebieg postępowania z osobami. które przesłuchiwano w charakterze świadków w postępowaniu przygotowawczym i nie kontaktowała się z osobami, które to postępowanie prowadziły bądź nadzorowały - funkcjonariuszami policji, prokuratorami z Gliwic.

Postępowanie dowodowe wykazało, że w okresie lata i wczesnej jesieni, informacja dotycząca negatywnych komentarzy była powszechną plotką i pogłoską.

Należy też mieć na uwadze przedmiot ochrony postępowania. Postępowanie zostało umorzone 30 września 2015 roku, a artykuł został popełniony przez oskarżoną już po zamknięciu postępowania przygotowawczego. Przedmiotu ochrony nie było.

672 zł - koszty wynagrodzenia adwokata Anny Ronin (była nim Hanna Urbańczyk) zasądzono na rzecz oskarżonej. Skarb Państwa poniesie też koszty postępowania sądowego.

Wyrok jest nieprawomocny. Stronom służy złożenie apelacji do Sądu Okręgowego w Gliwicach w terminie 7 dni. Uzasadnienie przedstawiono w formie ustnej.

Ludzie:

Anna Ronin

Anna Ronin

Radna Gminy Racibórz